Za co odpowiadaliśmy

  • Strategia marketingowa
  • Koncepcja kreatywna

Cele i wyzwania

Cele

  • Stworzenie spójnej komunikacji
  • Pozyskanie nowych klientów
  • Budowanie wizerunku eksperta

Wyzwania

  • Duża konkurencja na rynku

 

Odpowiedzialni za tę realizację

cta

Chcesz ograniczyć ryzyko błędnych 
i kosztownych decyzji?

Zaufaj skutecznym rozwiązaniom dobranym 
na podstawie analizy biznesowej Twojej firmy!