Strategia i kampania employer branding – przykłady Gamedev

Z roku na rok rośnie zainteresowanie pojęciem “employer branding”. Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na świadome budowanie silnej marki pracodawcy. Sposób, w jaki firma traktuje swoją kadrę, wpływa na opinie potencjalnych pracowników. Coraz większą wagę przykładają do tego również partnerzy biznesowi i klienci. Jeśli Twoja firma nie opracowała jeszcze swojej strategii employer brandingowej, to idealny moment na podjęcie pierwszych kroków.

Dlaczego warto stosować employer branding? Co to jest i jak przygotować swoją firmę na działania employer brandingowe?

Employer branding
– co to jest?

Employer branding to długoterminowa strategia, która zakłada budowanie spójnego i pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy. Ma na celu przyciągnięcie uwagi i zatrzymanie w firmie najlepszych kandydatów na rynku. Employer branding opiera się przede wszystkim na budowaniu atrakcyjnych i unikalnych ofert pracy, za którymi musi stać coś więcej niż puste słowa. Pożądany efekt pomoże osiągnąć skuteczna kampania. Employer branding musi mieć jednak potwierdzenie głoszonych wartości w działaniach firmy.

Pracodawcy uświadamiają sobie znaczenie EB i zaczynają inwestować w swój wizerunek. Przygotowanie strategii odbywa się wewnątrz firmy lub opracowuje ją agencja employer branding. Niezależnie od tego, czy robimy to na własną rękę, czy korzystamy z pomocy zewnętrznej firmy, musimy pamiętać, aby wszystkie komunikaty były łatwe do zweryfikowania i zgodne z prawdą.

Na pewno wiele razy słyszałeś stwierdzenie “rynek pracownika”. O zatrudnienie dobrego specjalisty, zwłaszcza w dziedzinie nowych technologii, jest coraz trudniej. Właśnie dlatego analizę działań employer branding stworzyliśmy na podstawie branży gamedev, gdzie pozyskanie specjalistów wymaga szczególnych działań.

Strategia employer branding musi obejmować zarówno aktywność w obszarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

 • Employer branding wewnętrzny jest skierowany do obecnych pracowników firmy.
 • Employer branding zewnętrzny skupia się na potencjalnych pracownikach oraz
  otoczeniu brandu.

 

Ważne, aby obraz firmy był spójny zarówno w obrębie strategii wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Warto jednak rozróżniać, które działania należą do konkretnych obszarów.

Czym jest employer branding wewnętrzny?

Wewnętrzny employer branding jest ukierunkowany na obecnych pracowników. To wszystkie działania, które składają się na komfort pracy, rozwój i atmosferę w zespole. Celem działań wewnętrznych jest wzmocnienie więzi z firmą i wzbudzanie zaangażowania, aby dobrzy pracownicy nie chcieli się z nami rozstawać. Employer branding wewnętrzny musi być realizowany na wszystkich etapach rozwoju pracowników – od momentu wdrożenia, przez jasno wytyczoną ścieżkę awansów, aż po ewentualne opuszczenie firmy.

W tym obszarze bardzo ważne jest także słuchanie tego, co o swojej pracy mają do powiedzenia obecni pracownicy. Dzięki temu możemy wprowadzić holistyczne podejście do employer brandingu. Musimy być świadomi, że nawet najlepsze systemy motywacyjne nie są w stanie stworzyć dobrego miejsca pracy, jeśli problem leży u podstaw – w zarządzaniu czy komunikacji.

Firmy wykorzystują różnorodne sposoby na wewnętrzny employer branding. Przykłady takich działań to:

 • jasne określenie ścieżek kariery,
 • nieustanne rozwijanie kompetencji pracowników poprzez szkolenia i kursy,
 • różnego rodzaju systemy motywacyjne,
 • troska o względy zdrowotne pracowników,
 • działania na rzecz integracji i budowania relacji w zespole.

 

Taki employer branding wpływa na pozytywne opinie przekazywane przez obecnie zatrudnione osoby, a te z kolei wzmacniają wizerunek kreowany na zewnątrz.

Czym jest employer branding zewnętrzny?

Employer branding zewnętrzny obejmuje wszelkie działania podejmowane poza organizacją. W takim przypadku komunikaty mają dotrzeć do potencjalnych pracowników, a ich celem jest wzbudzenie w poczucia świadomego wyboru pracodawcy. Jeśli osoby aktywnie poszukujące pracy zobaczą w Twojej firmie optymalne warunki do rozwoju zawodowego, staniesz się “pracodawcą z wyboru”. Ma to ogromne znaczenie przy dalszych etapach relacji z pracownikiem.

Budując wizerunek na rynku, najważniejsze jest dobranie odpowiedniej grupy docelowej, a następnie dopasowanie do nich kanałów komunikacji. Działania zewnętrzne wiążą się często z większymi kosztami. Pamiętaj jednak, że prawidłowo prowadzony wewnętrzny employer branding może sprawić, że pracownicy naturalnie staną się ambasadorami Twojej marki i sami zaczną przyciągać odpowiednich kandydatów.

Strategia employer branding
– przygotowanie

Aby działania employer brandingowe przyniosły pożądane efekty, konieczne jest opracowanie szczegółowej strategii. Budowanie silnej marki pracodawcy to długotrwały proces, który od początku powinien trzymać się konkretnych wytycznych.

Podstawą przygotowania strategii jest zidentyfikowanie wartości prezentowanych przez pracodawcę. W tym celu należy przygotować Employer Value Proposition (EVP). EVP to odpowiedź na pytanie “dlaczego powinienem pracować właśnie tutaj?”.

Głoszone wartości są Twoją wizytówką. Muszą współgrać z komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną oraz być widoczne w działaniach podejmowanych przez przedsiębiorstwa. Z wyznawanych wartości wynikają zarówno emocjonalne, jak i realne korzyści dla wszystkich pracowników.

Poza EVP dobra strategia employer branding musi zawierać:

 • dokładną analizę sytuacji przedsiębiorstwa – przeanalizowanie celów biznesowych i zestawienie ich z założeniami działu HR pozwoli nam spojrzeć na employer branding jak na długofalowe przedsięwzięcie. Z kolei opracowanie potrzeb organizacji dotyczących zatrudnienia ułatwi kontrolowanie całego procesu budowania wizerunku.
 • grupę docelową – zgodnie z dokonaną analizą, musimy rozpoznać, do kogo kierujemy nasz komunikat. Inaczej – jacy pracownicy są pożądani w naszym przedsiębiorstwie?
 • wyznaczone cele i mierzalne wskaźniki – aby nasze działania employer brandingowe były skuteczne, musimy określić, do czego chcemy dążyć poprzez ich realizację i jak będziemy sprawdzać rezultaty.
 • analiza ścieżki kandydata oraz działań konkurencji – musimy dokładnie zrozumieć proces, który czeka na potencjalnego pracownika oraz wyróżnić naszą firmę na tle konkurencyjnych ofert pracy.
 • wybrane narzędzia – szczegółowe określenie narzędzi oraz sposobu, w jaki chcemy przekazywać wartości naszej marki.
 • harmonogram działań – ramowy plan pozwoli nam jasno wytyczyć, jakie kroki należy podejmować.

 

Przed rozpoczęciem wdrażania strategii employer branding pamiętaj, aby najpierw naprawić “to, co masz w środku.”

Przeprowadź audyt w swojej firmie, aby dowiedzieć się, które rejony zarządzania i
komunikacji z pracownikami powinieneś poprawić. Skup się na tym, co przeszkadza Twojej kadrze i jak możesz podwyższyć ich poziom zadowolenia. Pamiętaj, że głównym celem jest stworzenie jak najlepszego miejsca pracy. Opracuj plan poprawy i wprowadź go w życie.

Cały proces opiera się na kompleksowym rozpoznaniu sytuacji i potrzeb firmy, dlatego wymaga prawdziwego zaangażowania. Aby zachować spójność swoich działań, nie możesz jednak pominąć tego kroku.

W opracowaniu szczegółowej strategii oraz przeprowadzeniu niezbędnych badań może
pomóc Ci agencja employer branding.

Jeśli chodzi o strategiczne podejście w branży gamedev, warto uwzględnić, że ma ona bardzo sprecyzowaną grupę docelową. Specyfika pracy definiuje odbiorcę jako profesjonalistę.

Najważniejsze jest odpowiednie dostosowanie kanałów komunikacji poprzez przeanalizowanie, gdzie znajdują się potencjalni pracownicy. Należy uwzględnić, że nawet w Polsce, konkurencyjność firm w tej dziedzinie jest spora – na rynku działa ponad 440 firm, które zatrudniają ponad 9700 osób.

Ścieżka kandydata jest w tym przypadku szczególna. Pracownicy wybierają potencjalnego pracodawcę z pełną świadomością. Mają szczególne wymagania co do warunków, dlatego walka o talenty na rynku pracy rozgrywa się poprzez dobrze opracowane i wdrożone EPV. Wszystkie działania muszą być autentyczne, chociaż wiele firm korzysta z usług, które oferuje wyspecjalizowana agencja. Employer branding w przypadku gamedev to kluczowa dziedzina wpływająca na dalszy rozwój każdej firmy.

Employer branding
– narzędzia

Pozyskanie idealnych kandydatów wymaga dostosowania działań do grupy odbiorców.

Do najlepszych narzędzi i sposobów komunikacji zaliczamy:

 • Atrakcyjne ogłoszenia rekrutacyjne (w formie tekstu, grafik lub filmów),
 • Strona WWW z zakładką kariera,
 • Media społecznościowe,
 • Targi branżowe,
 • Akcje w szkołach i na uczelniach,
 • Mailing,
 • Materiały drukowane,
 • Reklama telewizyjna, radiowa, billboardowa,
 • Blogi firmowe,
 • Dni otwarte w firmie.

 

Wybierając narzędzia, nie możemy zapomnieć, że zaangażowani pracownicy stają się
prawdziwymi ambasadorami firmy. Dlatego potrzebujemy także działań wewnątrz firmy,
uwzględniających employer branding.

Przykłady takich narzędzi to:

 • angażujące treści dla pracowników,
 • prezentowanie pracownika w roli bohatera w naszych działaniach reklamowych,
 • organizacja eventów integracyjnych,
 • opracowane systemy motywacyjne.

 

Employer branding i narzędzia w obszarze gamedev skupiają się przede wszystkim na działaniach online. Marki z tej branży budują świetnie społeczność wokół siebie poprzez wykorzystanie narzędzi social media do komunikowania potencjalnym pracownikom swoich wartości, informacji o warunkach pracy i możliwościach rozwoju.

Firmy z branży często wykorzystują w swoich działaniach Twittera. Przedstawiają tam korzyści dla potencjalnych pracowników oraz pracę w firmie “od kuchni”. Naturalne, autentyczne treści pokazujące, jak wygląda dzień w pracy, mogą wzbudzać w odbiorcach poczucie “też tak chce!”.

Można wykorzystać ten typ komunikacji również na Instagramie. Marki gamingowe robią to, na przykład poprzez Q&A pracowników, nieformalne relacje na żywo z życia marki czy wszelkie działania ukazujące “życie od kuchni” pracowników.

Ponadto kilka firm decyduje się na “dni otwarte”, podczas których prowadzą warsztaty lub kursy dla potencjalnych kandydatów. Dzięki temu przyszli specjaliści mogą przyjrzeć się kadrze i atmosferze panującej w zespole.

Oprócz tradycyjnych ogłoszeń o pracę umieszczanych na portalach branżowych, duże znaczenie ma również udział w branżowych targach i eventach, które zrzeszają licznych specjalistów i ludzi związanych z tym tematem.

Jak przebiega kampania employer branding?

Kampania employer branding opiera się na poprzednio zbudowanej strategii za pomocą omówionych wcześniej narzędzi. Koncepcja kreatywna, która pozwala zespolić wszystkie działania marki, jest tworzona zazwyczaj przez dział marketingu lub zewnętrzną agencję employer brandingową. Koncept, który stanie się motywem przewodnim wszystkich płatnych komunikatów, musi zwracać na siebie uwagę. Powinna wywoływać u potencjalnych pracowników poczucie zainteresowania pracą w danej firmie.

Branża gamedev nie ustaje w poszukiwaniach nowych sposobów na zaskakiwanie swojej grupy docelowej. Niestandardowe kampanie employer brandingowe opierają się często na wykorzystaniu popularnych gier lub zaangażowaniu profesjonalnych graczy w działania marketingowe. W takich przypadkach mamy do czynienia z kampanią partyzancką – nie spodziewamy się komunikatu rekrutacyjnego podczas rozgrywek online.

Dobre pomysły zaprezentowane w formie video mają szansę na przemianę w kampanię viralową. Dzięki temu firmy gamedev są w stanie dotrzeć do bardzo szerokiego grona odbiorców, a wizerunek pozytywnej marki pracodawcy pozostaje z odbiorcami na dłużej.

Employer branding
– podsumowanie

Firmę – w dużej mierze – tworzą ludzie, dlatego kluczem do sukcesu może okazać się zaangażowany i dumny ze swojej pracy personel. Kampanie obejmują z reguły szeroki zakres działań i wymagają systematyczności. Jeżeli kampania employer branding jest wdrożona w danej firmie, warto dodatkowo zainwestować w pomoc wyspecjalizowanej agencji. Employer branding jest niezwykle ważnym czynnikiem wpływającym na sukces firmy, a koszty związane z przemyślanymi działaniami to inwestycja, która na pewno się zwróci.

„Informacja o przetwarzaniu danych”
Używamy i przetwarzamy pliki cookie (tzw. ciasteczka) lub podobne technologie w celu zapewnienia dostępu do serwisu, usprawniania jego działania, profilowania i wyświetlania treści dopasowanych do Twoich potrzeb oraz działań marketingowych. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia plików cookie poprzez zmianę ustawień prywatności w przeglądarce bądź aplikacji. Zmiana ustawień może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji serwisu.
Dane osobowe dotyczące korzystania z serwisu, w tym zapisywane i odczytywane z plików cookie lub podobnych technologii będą przetwarzane w celu zapewnienia dostępu do serwisu, w celach marketingowych, w tym profilowania, w celach wewnętrznych związanych ze świadczeniem usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym dowodowych, analitycznych i statystycznych, wykrywania i eliminowania nadużyć oraz w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów
prawa.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Agencja LaH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  Jako
administrator dbamy o to, żeby Twoje dane były przetwarzane zgodnie z prawem i bezpieczne.
Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprzeciwu, sprostowania oraz cofnięcia zgód w każdym czasie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnień, informacje dotyczące plików cookie lub podobnych technologii, w tym dotyczące możliwości zarządzania ustawieniami prywatności, znajdują się w Polityce Prywatności.
Za Twoją zgodą dostęp do informacji o korzystaniu przez Ciebie z naszego serwisu mogą mieć nasi Partnerzy, którzy wykorzystują pliki cookie lub podobne technologie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści. Jeśli chcesz otrzymywać dopasowane do Ciebie treści, zaznacz poniższą zgodę.”

 

Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Polityka prywatności.