Audyt
strategiczny

Pomożemy Ci znaleźć odpowiedź na pytanie, czego potrzebujesz 
i ile musisz wydać, by osiągnąć założony cel

Audyt
strategiczny

Zakres usług Audyt
strategiczny

 • 1

  Brief strategiczny

 • 2

  Audyt strategiczny

 • 3

  Wywiady biznesowe

 • 4

  Matryca klientów z procesem sprzedaży

Szczegóły współpracy

 • Brief strategiczny

  Kluczem do efektywnej współpracy w ramach audytu strategicznego jest dokładne zrozumienie wizji i celów biznesowych. Dlatego pierwszym etapem współpracy jest brief. Poprosimy Cię o wypełnienie ankiety, który będzie naszym pierwszym spotkaniem z Twoją marką. Podczas dodatkowego spotkania doprecyzujemy Twoje podstawowe cele biznesowe oraz potrzeby. Te informacje będą punktem wyjścia do dalszej współpracy. Kolejnym krokiem będzie szczegółowa analiza dotychczasowych działań marketingowych.

 • Audyt strategiczny

  Kolejnym krokiem jest kompleksowy audyt strategiczny, który obejmuje wszystkie prowadzone przez Ciebie działania. Nasz zespół konsultantów przeanalizuje działania Twojej firmy w obszarze sprzedaży, marketingu oraz obsługi klienta. Na każdym z tych etapów budowania relacji z grupą docelową mogą pojawić się obszary wymagające optymalizacji. Proces audytu strategicznego prezentuje się następująco:

  Analiza kanałów komunikacji:

  • Analiza kanałów komunikacyjnych obejmuje zarówno prowadzone media społecznościowe, jak i stronę internetową. Skupiamy się na analizie publikowanego contentu w odniesieniu do zdefiniowanych grup docelowych.

  • Audyt strategiczny w tym obszarze obejmuje: zasięg, typ treści, analizę ruchu, a także skuteczność konwersji.

  • Rozpoznanie problemów wynikających z obecnych procesów oraz komunikacji.

  • Ocena skuteczności aktualnych rozwiązań i ich wpływu na osiąganie celów biznesowych.

   

  Audyt efektywności kampanii reklamowych:

  • Sprawdzenie, czy cele kampanii są jasno sformułowane, mierzalne, osiągalne, istotne i zdefiniowane czasowo (SMART), a przede wszystkim zgodne ze strategią biznesową.

  • Analiza wskaźników efektywności prowadzonych kampanii, czyli wskaźniki: konwersji, CTR, otwieralności i zaangażowania.

  • Analiza danych demograficznych i segmentacji rynku oraz treści reklamowych, które są do nich kierowane.

  • Przeprowadzamy analizę kanałów pod kątem wyników oraz kosztów CPC.

   

  Analiza ROI:

  • Podstawą analizy ROI, czyli zwrotu z inwestycji, jest zebranie danych o wszystkich kosztach związanych z kampanią oraz generowanych przez nią przychodów.

  • Po obliczeniu ROI przeanalizujemy wyniki w kontekście założonych celów biznesowych i sprzedażowych.

  • Wykonamy segmentację ROI według różnych kanałów marketingowych w celu identyfikacji najefektywniejszych obszarów.

  • Przeanalizujemy również ROI pod kątem sezonowości usług i branży.

   

  Etap diagnozy obecnej sytuacji to punkt wyjścia do skutecznego wdrażania zmian i optymalizacji kolejnych działań.

 • Wywiady biznesowe

  Kolejnym etapem jest przeprowadzanie wywiadów z głównymi interesariuszami. Dodatkowo w celu pogłębienia informacji rozmawiamy również z kluczowymi członkami zespołu. Ten proces stanowi kluczowy element w zrozumieniu i sformułowaniu celów biznesowych Twojej firmy, określenie priorytetów, identyfikację wyzwań oraz problemów.

  Wywiad biznesowy można podzielić na następujące etapy:

   

  Wyznaczenie celów biznesowych:

  • Rozmowa na temat długoterminowych i krótkoterminowych celów firmy.

  • Identyfikacja kluczowych obszarów, na których firma chce się skoncentrować.

   

  Priorytetyzacja celów:

  • Wspólna analiza priorytetów, aby skoncentrować się na najważniejszych obszarach.

  • Określenie, które cele mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesów biznesowych.

   

  Określenie i doprecyzowanie wyzwań:

  • Analiza bieżących wyzwań, przed którymi stoi firma.

  • Precyzyjne sformułowanie problemów, aby możliwe było opracowanie skutecznych rozwiązań.

   

  Analiza środowiska biznesowego:

  • Zrozumienie otoczenia rynkowego i konkurencji.

  • Identyfikacja szans i zagrożeń, które mogą wpływać na strategię firmy.

   

  Ustalenie krytycznych punków kontaktu z Klientem:

  • Identyfikacja kluczowych momentów interakcji Klienta z firmą.

  • Określenie, jakie działania mogą wpływać na postrzeganie marki przez Klientów.

 • Matryca klientów z procesem sprzedaży

  Na podstawie zebranych informacji przygotujemy matrycę klientów z procesem sprzedaży. Jest to realny efekt naszych działań w ramach audytu strategicznego, dzięki któremu będziesz wiedział, do kogo powinieneś kierować swoją ofertę i jak ją optymalizować.

  W zależności od zdefiniowanych potrzeb możemy pomóc Ci w:

  • Optymalizacji ścieżki zakupowej klienta,

  • Zwiększeniu efektywności procesu sprzedażowego dzięki szczegółowej analizie marżowości,

  • Zoptymalizowaniu oferty dopasowanej do potrzeb Twoich realnych Klientów,

  • Audycie oraz usprawnieniu realizowanych działań,

  • Analizie danych i dotychczasowych wyników,

  • Znalezieniu obszarów wymagających optymalizacji.

Kluczem do efektywnej współpracy w ramach audytu strategicznego jest dokładne zrozumienie wizji i celów biznesowych. Dlatego pierwszym etapem współpracy jest brief. Poprosimy Cię o wypełnienie ankiety, który będzie naszym pierwszym spotkaniem z Twoją marką. Podczas dodatkowego spotkania doprecyzujemy Twoje podstawowe cele biznesowe oraz potrzeby. Te informacje będą punktem wyjścia do dalszej współpracy. Kolejnym krokiem będzie szczegółowa analiza dotychczasowych działań marketingowych.

Kolejnym krokiem jest kompleksowy audyt strategiczny, który obejmuje wszystkie prowadzone przez Ciebie działania. Nasz zespół konsultantów przeanalizuje działania Twojej firmy w obszarze sprzedaży, marketingu oraz obsługi klienta. Na każdym z tych etapów budowania relacji z grupą docelową mogą pojawić się obszary wymagające optymalizacji. Proces audytu strategicznego prezentuje się następująco:

Analiza kanałów komunikacji:

• Analiza kanałów komunikacyjnych obejmuje zarówno prowadzone media społecznościowe, jak i stronę internetową. Skupiamy się na analizie publikowanego contentu w odniesieniu do zdefiniowanych grup docelowych.

• Audyt strategiczny w tym obszarze obejmuje: zasięg, typ treści, analizę ruchu, a także skuteczność konwersji.

• Rozpoznanie problemów wynikających z obecnych procesów oraz komunikacji.

• Ocena skuteczności aktualnych rozwiązań i ich wpływu na osiąganie celów biznesowych.

 

Audyt efektywności kampanii reklamowych:

• Sprawdzenie, czy cele kampanii są jasno sformułowane, mierzalne, osiągalne, istotne i zdefiniowane czasowo (SMART), a przede wszystkim zgodne ze strategią biznesową.

• Analiza wskaźników efektywności prowadzonych kampanii, czyli wskaźniki: konwersji, CTR, otwieralności i zaangażowania.

• Analiza danych demograficznych i segmentacji rynku oraz treści reklamowych, które są do nich kierowane.

• Przeprowadzamy analizę kanałów pod kątem wyników oraz kosztów CPC.

 

Analiza ROI:

• Podstawą analizy ROI, czyli zwrotu z inwestycji, jest zebranie danych o wszystkich kosztach związanych z kampanią oraz generowanych przez nią przychodów.

• Po obliczeniu ROI przeanalizujemy wyniki w kontekście założonych celów biznesowych i sprzedażowych.

• Wykonamy segmentację ROI według różnych kanałów marketingowych w celu identyfikacji najefektywniejszych obszarów.

• Przeanalizujemy również ROI pod kątem sezonowości usług i branży.

 

Etap diagnozy obecnej sytuacji to punkt wyjścia do skutecznego wdrażania zmian i optymalizacji kolejnych działań.

Kolejnym etapem jest przeprowadzanie wywiadów z głównymi interesariuszami. Dodatkowo w celu pogłębienia informacji rozmawiamy również z kluczowymi członkami zespołu. Ten proces stanowi kluczowy element w zrozumieniu i sformułowaniu celów biznesowych Twojej firmy, określenie priorytetów, identyfikację wyzwań oraz problemów.

Wywiad biznesowy można podzielić na następujące etapy:

 

Wyznaczenie celów biznesowych:

• Rozmowa na temat długoterminowych i krótkoterminowych celów firmy.

• Identyfikacja kluczowych obszarów, na których firma chce się skoncentrować.

 

Priorytetyzacja celów:

• Wspólna analiza priorytetów, aby skoncentrować się na najważniejszych obszarach.

• Określenie, które cele mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesów biznesowych.

 

Określenie i doprecyzowanie wyzwań:

• Analiza bieżących wyzwań, przed którymi stoi firma.

• Precyzyjne sformułowanie problemów, aby możliwe było opracowanie skutecznych rozwiązań.

 

Analiza środowiska biznesowego:

• Zrozumienie otoczenia rynkowego i konkurencji.

• Identyfikacja szans i zagrożeń, które mogą wpływać na strategię firmy.

 

Ustalenie krytycznych punków kontaktu z Klientem:

• Identyfikacja kluczowych momentów interakcji Klienta z firmą.

• Określenie, jakie działania mogą wpływać na postrzeganie marki przez Klientów.

Na podstawie zebranych informacji przygotujemy matrycę klientów z procesem sprzedaży. Jest to realny efekt naszych działań w ramach audytu strategicznego, dzięki któremu będziesz wiedział, do kogo powinieneś kierować swoją ofertę i jak ją optymalizować.

W zależności od zdefiniowanych potrzeb możemy pomóc Ci w:

• Optymalizacji ścieżki zakupowej klienta,

• Zwiększeniu efektywności procesu sprzedażowego dzięki szczegółowej analizie marżowości,

• Zoptymalizowaniu oferty dopasowanej do potrzeb Twoich realnych Klientów,

• Audycie oraz usprawnieniu realizowanych działań,

• Analizie danych i dotychczasowych wyników,

• Znalezieniu obszarów wymagających optymalizacji.

kroki

Audyt strategiczny - najważniejsze informacje

01
Podstawą naszej współpracy jest brief strategiczny. Dzięki niemu poznajemy Twoją firmę oraz aktualnie prowadzone działania.
02
Audyt strategiczny pozwala na ocenę oraz analizę dotychczasowych działań pod kątem ich efektywności oraz identyfikacji obszarów do optymalizacji.
03
Podczas wywiadu biznesowego gromadzimy kluczowe informacje, które umożliwią nam wybór najskuteczniejszych kanałów komunikacji.
04
Efektem naszej pracy jest matryca klientów z procesem sprzedaży, które zawierają rekomendacje dotyczące kierunku dalszych działań.
cta

Chcesz ograniczyć ryzyko błędnych 
i kosztownych decyzji?

Zaufaj skutecznym rozwiązaniom dobranym 
na podstawie analizy biznesowej Twojej firmy!

Potrzebuję nowych klientów

+

Potrzebuję nowych klientów

Jeżeli stajesz przed wyzwaniem pozyskania nowych klientów, audyt strategiczny jest pierwszym krokiem do znalezienia najefektywniejszych działań. Na podstawie pozyskanych w tym procesie danych zbudujemy lejek sprzedażowy oraz zoptymalizujemy procesy, w których pojawiają się luki.

Dlaczego to działa?

 

Lepsze zrozumienie Klienta:

• Audyt strategiczny pozwala na ocenę efektywności dotychczasowych działań oraz wybór optymalnych kanałów komunikacji.

• Pozyskane dane umożliwiają dostosowanie działań i komunikacji do konkretnych potrzeb, co zwiększa atrakcyjność rozwiązania dla potencjalnych klientów.

 

Skuteczniejsze działania marketingowe:

• Poprzez audyt strategiczny otrzymujemy dane, które pozwalają na identyfikację najskuteczniejszych działań oraz ich dalszą optymalizację.

• Identyfikacja grup docelowych umożliwia budowę skutecznych lejków sprzedażowych oraz skoncentrowanie działań na właściwych kanałach i komunikatach, zwiększając skuteczność kampanii reklamowych.

 

Efektywniejszy lejek sprzedażowy:

• Budowanie lejka sprzedażowego na podstawie dokładnych danych pozwala na zoptymalizowanie procesu pozyskiwania klientów.

• Eliminowanie ewentualnych luk w procesie sprzedażowym skraca czas konwersji, co jest korzystne zarówno dla klientów, jak i przedsiębiorstwa.

 

Zwiększenie konkurencyjności:

• Optymalizacja procesów sprzedażowych na podstawie audytu strategicznego pozwala firmie reagować na zmiany na rynku i dostosować się do nowych trendów. To z kolei zwiększa konkurencyjność firmy na rynku.

 

Rozwój długoterminowych relacji:

• Działania oparte na lejkach sprzedażowych skupiają się nie tylko na krótkotrwałym pozyskaniu klienta, ale także na budowaniu długoterminowych relacji.

• Zrozumienie potrzeb klientów i ciągłe doskonalenie procesów sprzedażowych sprzyjają utrzymaniu klientów na dłuższą metę.

Mój marketing nie działa

+

Mój marketing nie działa

Twoje dotychczasowe działania marketingowe nie przynoszą oczekiwanych efektów? Pomożemy Ci zdiagnozować ewentualne luki oraz rozwiązania, które umożliwią osiąganie celów biznesowych. Zrobimy to, wykonując audyt strategiczny z mapą potrzeb firmy oraz warsztat strategiczny, który pozwoli wypracować rozwiązania do wdrożenia od następnego dnia. Co zyskasz, korzystając z tej usługi?

 

Identyfikacja i eliminacja problemów:

• Audyt strategiczny pomoże zidentyfikować konkretne obszary, w których działania marketingowe nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

• Wśród problemów, które możemy zidentyfikować, pojawiają się: nieadekwatne targetowanie, nieskuteczny przekaz niedostosowany do grupy docelowej czy też brak spójności w komunikacji.

 

Dopasowanie działań do potrzeb i zasobów:

• Mapa potrzeb firmy pozwala na dokładne dopasowanie działań do celów biznesowych.

• Wskażemy, czego dokładnie potrzebujesz i na jakim etapie, by osiągnąć swój cel.

 

Szybkie reakcje i dostosowanie:

• Warsztaty strategiczne umożliwiają opracowanie rozwiązań, które można wdrożyć już od następnego dnia.

• Szybkie reakcje na zidentyfikowane problemy pozwalają na natychmiastowe poprawy w działaniach marketingowych.

 

Zwiększenie skuteczności kampanii:

• Poprzez skoncentrowanie się na konkretnej grupie docelowej i dostosowanie przekazu do ich potrzeb, można zwiększyć skuteczność kampanii marketingowych.

• Cel to osiągnięcie lepszych wskaźników konwersji i zwiększenie zaangażowania potencjalnych klientów.

 

Optymalizacja budżetu marketingowego:

• Identyfikacja i eliminacja nieefektywnych działań pozwalają na optymalizację budżetu marketingowego.

• Maksymalizacja efektów oznacza osiąganie lepszych wyników przy niższych kosztach.

 

Długoterminowe sukcesy:

• Osiągnięcie celów biznesowych klienta nie polega jedynie na krótkotrwałym zwiększeniu sprzedaży, ale również na budowaniu fundamentów długoterminowego sukcesu.

• Skuteczne rozwiązania wdrożone w wyniku audytu strategicznego prowadzą do trwałego wzrostu i utrzymania konkurencyjności na rynku.

Nie jestem zadowolony ze swojej agencji marketingowej

+

Nie jestem zadowolony ze swojej agencji marketingowej

Masz wątpliwości, czy Twoja agencja marketingowa realizuje odpowiednie działania? Nie widzisz oczekiwanych efektów? Rozwiązaniem, które może Ci pomóc, jest audyt strategiczny z analizami poszczególnych elementów komunikacji i celów, a także nadzór strategiczny nad wyborem, briefowaniem, wdrożeniem oraz kontrolą zewnętrznej agencji.

 

Dokładna ocena dotychczasowych działań:

• Audyt strategiczny pozwoli na szczegółową analizę działań podjętych przez obecną agencję marketingową.

• Obejmuje ocenę skuteczności kampanii, dostosowanie do celów biznesowych klienta oraz efektywność komunikacji.

• Wykonamy między innymi analizę działań SEO, SEM, komunikacji, lejków sprzedażowych oraz celów.

 

Identyfikacja problemów i luk:

• Przez analizę poszczególnych elementów komunikacji i działań marketingowych, audyt strategiczny pozwoli zidentyfikować potencjalne problemy, które mogą przyczyniać się do niezadowalających efektów.

 

Zdefiniowanie celów marketingowych:

• Audyt strategiczny pozwoli na ponowne zdefiniowanie celów marketingowych, dostosowanych do rzeczywistych potrzeb klienta.

• Odpowiednie zdefiniowanie celów pozwoli na lepsze ukierunkowanie działań i skupienie na osiąganiu konkretnych rezultatów.

 

Nadzór nad agencją zewnętrzną:

• Kontrola procesu wyboru, briefowania, wdrożenia i kontroli działań agencji ma na celu zapewnienie, że agencja działa zgodnie z oczekiwaniami klienta.

• Dzięki temu Twoje wątpliwości oraz pytania nie pozostaną bez odpowiedzi.

Optymalizacja relacji z agencją:

• Audyt strategiczny umożliwia również ocenę relacji między klientem a agencją marketingową.

• W wyniku tego procesu można wprowadzić optymalizację komunikacji, dostosować działania do celów, a także określić jasne KPI (Key Performance Indicators), które będą podstawą oceny efektywności działań agencji.

 

Wybór nowej agencji marketingowej:

• Na podstawie wyników audytu, klient może podjąć decyzję o zmianie agencji marketingowej.

• Nasz autorski proces briefingu umożliwi znalezienie partnera, który lepiej spełni oczekiwania i będzie skuteczniejszy w realizacji celów biznesowych.

 

Zwiększenie efektywności działań marketingowych:

• Całkowita ocena działań i procesów marketingowych, a także ewentualna zmiana agencji, ma na celu zwiększenie efektywności kampanii.

• Mapa potrzeb stworzona na podstawie danych zebranych podczas audytu pozwoli na wybór działań, które najskuteczniej pomogą Ci osiągnąć cele biznesowe.

Chcę zaplanować nowe działania marketingowe, ale mam ograniczony budżet

+

Chcę zaplanować nowe działania marketingowe, ale mam ograniczony budżet

Masz swój dział marketingowy, ale jego działania nie przynoszą oczekiwanych efektów? Twój budżet jest ograniczony i nie wiesz, jak najskuteczniej alokować zasoby? Znajdziemy odpowiedź na Twoje pytania i zoptymalizujemy Twoje działania marketingowe. Pomoże nam w tym: wywiad strategiczny z celami biznesowymi, audyt strategiczny z mapą potrzeb oraz nadzór strategiczny nad wdrożeniem planu realizacji. Jakich efektów możesz się spodziewać?

 

Skoncentrowane na celach:

• Przeprowadzenie wywiadu strategicznego z celami biznesowymi pozwala na dokładne zrozumienie Twoich potrzeb i oczekiwań.

• Działania marketingowe zostaną skoncentrowane na tych celach, co przekłada się na większą skuteczność.

 

Dopasowanie planu działań do budżetu:

• Ograniczony budżet wymaga elastyczności i efektywnego wykorzystania zasobów.

• Audyt strategiczny pomoże dostosować plan do dostępnego budżetu, eliminując nieefektywne działania i koncentrując się na tych, które przynoszą najlepsze rezultaty.

 

Mapa potrzeb jako wyznacznik działań:

• Mapa potrzeb firmy, opracowana w wyniku audytu strategicznego, pozwala zidentyfikować priorytety klienta.

• Działania marketingowe zostaną dostosowane do rzeczywistych potrzeb, co zwiększa ich wartość dla klienta.

 

Optymalizacja kosztów i alokacja zasobów:

• Audyt strategiczny umożliwia identyfikację obszarów, w których można oszczędzić lub zoptymalizować koszty.

• Dzięki temu możliwe jest lepsze zarządzanie dostępnymi zasobami, co jest kluczowe przy ograniczonym budżecie.

 

Monitorowanie i dostosowywanie działań:

• Nadzór strategiczny obejmuje monitorowanie wyników działań marketingowych.

• W razie potrzeby można szybko dostosować strategię do zmieniających się warunków rynkowych, co zwiększa elastyczność i skuteczność działań.

 

Długoterminowe planowanie:

• Przy ograniczonym budżecie istotne jest także planowanie na dłuższą metę.

• Wypracowane rozwiązania i strategie marketingowe powinny być zorientowane na długoterminowy sukces, pomagając klientowi budować trwałe relacje z klientami.