Wdrożenie procesu
sprzedażowego

Pomożemy Ci rozwiązać konkretny problem, wdrożyć zmiany i zoptymalizować działania

Wdrożenie procesu
sprzedażowego

Zakres usług Wdrożenie procesu
sprzedażowego

 • 1

  Mierzenie wyników

 • 2

  Wdrożenie procesu marketingowo-sprzedażowego

 • 3

  Dostarczenie niezbędnych narzędzi

Szczegóły współpracy

 • Rozwiązanie do wdrożenia

  Wdrożenie procesu marketingowo-sprzedażowego to ostatni etap współpracy, który realizujemy po opracowaniu kompletnej strategii. Nasz konsultant pracuje z Twoim zespołem, aby wprowadzić konkretne rozwiązanie prowadzące do osiągnięcia celów.

  Zależy nam na ciągłym transferze wiedzy i kompetencji do Twojej firmy, więc szkolimy Cię z tego, jak samodzielnie zarządzać marketingiem. Wierzymy, że najlepsze efekty w mikro i małych firmach dają zespoły in-house ze wsparciem ekspertów wyspecjalizowanych w obszarach marketingu.

 • Mierzenie wyników

  Mierzenie wyników w kontekście jest kluczowym elementem, który pozwala ocenić skuteczność podjętych działań oraz monitorować postępy w realizacji strategii. Umożliwia skuteczne zarządzanie organizacją i dostosowanie działań do zmieniającego się otoczenia. Regularna analiza danych i feedbacku pozwalają na adaptację strategii do rzeczywistych warunków i efektywne osiąganie zamierzonych celów.

   

  Określenie kluczowych wskaźników efektywności (KPI):

  • Na początku procesu konsultacji strategicznych określa się kluczowe wskaźniki efektywności (KPI), które odzwierciedlają ważne aspekty strategii i celów organizacji.

  • KPI mogą obejmować różne obszary, takie jak wzrost sprzedaży, poprawa efektywności operacyjnej, zwiększenie udziału w rynku, poprawa zaangażowania pracowników, czy podniesienie satysfakcji klientów.

   

  Definiowanie mierzalnych celów:

  • Dla każdego KPI określa się konkretny, mierzalny cel, który ma zostać osiągnięty.

  • Cele powinny być zgodne z ogólną strategią organizacji i być realistyczne, osiągalne w określonym czasie.

   

  Implementacja systemu pomiarowego:

  • Tworzenie systemu pomiarowego, który umożliwia zbieranie danych dotyczących wybranych KPI.

  • Wybór narzędzi, metodyk i systemów informatycznych wspierających proces pomiarowy.

   

  Regularne monitorowanie i raportowanie:

  • Regularne monitorowanie postępów w osiąganiu celów i wskaźników efektywności.

  • Raportowanie wyników zespołowi zarządzającemu oraz interesariuszom w organizacji.

 • Optymalizacja rozwiązania

  Podczas wdrożenia możemy udoskonalać strategii lub zaplanowane działania marketingowe na podstawie osiąganych wyników. Jest to kluczowy element, który umożliwia dostosowanie planów do rzeczywistych doświadczeń i zmieniającego się otoczenia biznesowego. Nasz konsultant posiada niezbędną wiedzę do optymalizacji wdrażanych rozwiązań w odniesieniu do sytuacji wewnętrznej firmy oraz jej otoczenia.

   

  Identyfikacja obszarów wymagających optymalizacji:

  • Rozpoznanie, które elementy strategii czy działań przyniosły pozytywne rezultaty (mocne strony), a które wymagają poprawy lub dostosowania (obszary poprawy).

  • Analiza, co przyczyniło się do sukcesów i jakie czynniki mogą być przeszkodą.

   

  Doprecyzowanie celów i kierunków:

  • Na podstawie analizy wyników, doprecyzowanie celów strategicznych. Czy cele są nadal aktualne i adekwatne, czy może trzeba je dostosować?

  • Określenie ewentualnych nowych kierunków działania w kontekście zmieniającego się otoczenia.

   

  Optymalizacja procesów i struktur:

  • Przegląd aktualnych procesów biznesowych i struktur organizacyjnych.

  • Identyfikacja obszarów, w których można zastosować optymalizację, eliminować nadmiarowe elementy, poprawić efektywność i przyspieszyć działania.

   

  Dostosowanie strategii marketingowej:

  • Jeśli analiza wyników wskazuje na potrzebę zmian w strategii marketingowej, wprowadzimy odpowiednie optymalizacje, które mogą obejmować: komunikację, narzędzia marketingowe, segmentację rynku czy pozycjonowanie produktów/usług.

   

  Zarządzanie zasobami:

  • Optymalizacja alokacji zasobów w zależności od wyników, aby zapewnić najlepsze możliwe rezultaty.

 • Dostarczenie niezbędnych narzędzi

  Monitorowanie wdrożonych działań jest możliwe dzięki dostarczonym przez nas narzędziom do mierzenia postępów pracy. Na tym etapie skupiamy się na zapewnieniu zespołowi odpowiednich narzędzi i ram referencyjnych, aby skutecznie zarządzać i monitorować wyniki działań marketingowych i sprzedażowych. Efektem są matryca celów i wskaźników wydajności (KPI) dla członków zespołu oraz matryca PDCA dla działów sprzedaży i marketingu.

  Pierwszym krokiem jest opracowanie matrycy celów i KPI, która określa klarownie cele, których osiągnięcie ma priorytetowy charakter dla każdego członka zespołu. Te cele powinny być mierzalne, osiągalne, związane z działaniami sprzedażowymi i marketingowymi oraz zgodne z ogólną strategią firmy. W ramach tego etapu definiujemy również odpowiednie wskaźniki wydajności, które będą śledzone i raportowane w celu oceny postępów w realizacji celów.

  Drugim kluczowym aspektem jest opracowanie matrycy PDCA (Plan-Do-Check-Act) dla działów sprzedaży i marketingu. Narzędzie umożliwia cykliczne doskonalenie procesów poprzez planowanie działań, ich wdrożenie, kontrolę wyników oraz wprowadzanie niezbędnych korekt. Dzięki matrycy PDCA zespoły mogą systematycznie analizować skuteczność swoich działań, identyfikować obszary do poprawy i dostosowywać swoje strategie na podstawie uzyskanych wyników.

   

Wdrożenie procesu marketingowo-sprzedażowego to ostatni etap współpracy, który realizujemy po opracowaniu kompletnej strategii. Nasz konsultant pracuje z Twoim zespołem, aby wprowadzić konkretne rozwiązanie prowadzące do osiągnięcia celów.

Zależy nam na ciągłym transferze wiedzy i kompetencji do Twojej firmy, więc szkolimy Cię z tego, jak samodzielnie zarządzać marketingiem. Wierzymy, że najlepsze efekty w mikro i małych firmach dają zespoły in-house ze wsparciem ekspertów wyspecjalizowanych w obszarach marketingu.

Mierzenie wyników w kontekście jest kluczowym elementem, który pozwala ocenić skuteczność podjętych działań oraz monitorować postępy w realizacji strategii. Umożliwia skuteczne zarządzanie organizacją i dostosowanie działań do zmieniającego się otoczenia. Regularna analiza danych i feedbacku pozwalają na adaptację strategii do rzeczywistych warunków i efektywne osiąganie zamierzonych celów.

 

Określenie kluczowych wskaźników efektywności (KPI):

• Na początku procesu konsultacji strategicznych określa się kluczowe wskaźniki efektywności (KPI), które odzwierciedlają ważne aspekty strategii i celów organizacji.

• KPI mogą obejmować różne obszary, takie jak wzrost sprzedaży, poprawa efektywności operacyjnej, zwiększenie udziału w rynku, poprawa zaangażowania pracowników, czy podniesienie satysfakcji klientów.

 

Definiowanie mierzalnych celów:

• Dla każdego KPI określa się konkretny, mierzalny cel, który ma zostać osiągnięty.

• Cele powinny być zgodne z ogólną strategią organizacji i być realistyczne, osiągalne w określonym czasie.

 

Implementacja systemu pomiarowego:

• Tworzenie systemu pomiarowego, który umożliwia zbieranie danych dotyczących wybranych KPI.

• Wybór narzędzi, metodyk i systemów informatycznych wspierających proces pomiarowy.

 

Regularne monitorowanie i raportowanie:

• Regularne monitorowanie postępów w osiąganiu celów i wskaźników efektywności.

• Raportowanie wyników zespołowi zarządzającemu oraz interesariuszom w organizacji.

Podczas wdrożenia możemy udoskonalać strategii lub zaplanowane działania marketingowe na podstawie osiąganych wyników. Jest to kluczowy element, który umożliwia dostosowanie planów do rzeczywistych doświadczeń i zmieniającego się otoczenia biznesowego. Nasz konsultant posiada niezbędną wiedzę do optymalizacji wdrażanych rozwiązań w odniesieniu do sytuacji wewnętrznej firmy oraz jej otoczenia.

 

Identyfikacja obszarów wymagających optymalizacji:

• Rozpoznanie, które elementy strategii czy działań przyniosły pozytywne rezultaty (mocne strony), a które wymagają poprawy lub dostosowania (obszary poprawy).

• Analiza, co przyczyniło się do sukcesów i jakie czynniki mogą być przeszkodą.

 

Doprecyzowanie celów i kierunków:

• Na podstawie analizy wyników, doprecyzowanie celów strategicznych. Czy cele są nadal aktualne i adekwatne, czy może trzeba je dostosować?

• Określenie ewentualnych nowych kierunków działania w kontekście zmieniającego się otoczenia.

 

Optymalizacja procesów i struktur:

• Przegląd aktualnych procesów biznesowych i struktur organizacyjnych.

• Identyfikacja obszarów, w których można zastosować optymalizację, eliminować nadmiarowe elementy, poprawić efektywność i przyspieszyć działania.

 

Dostosowanie strategii marketingowej:

• Jeśli analiza wyników wskazuje na potrzebę zmian w strategii marketingowej, wprowadzimy odpowiednie optymalizacje, które mogą obejmować: komunikację, narzędzia marketingowe, segmentację rynku czy pozycjonowanie produktów/usług.

 

Zarządzanie zasobami:

• Optymalizacja alokacji zasobów w zależności od wyników, aby zapewnić najlepsze możliwe rezultaty.

Monitorowanie wdrożonych działań jest możliwe dzięki dostarczonym przez nas narzędziom do mierzenia postępów pracy. Na tym etapie skupiamy się na zapewnieniu zespołowi odpowiednich narzędzi i ram referencyjnych, aby skutecznie zarządzać i monitorować wyniki działań marketingowych i sprzedażowych. Efektem są matryca celów i wskaźników wydajności (KPI) dla członków zespołu oraz matryca PDCA dla działów sprzedaży i marketingu.

Pierwszym krokiem jest opracowanie matrycy celów i KPI, która określa klarownie cele, których osiągnięcie ma priorytetowy charakter dla każdego członka zespołu. Te cele powinny być mierzalne, osiągalne, związane z działaniami sprzedażowymi i marketingowymi oraz zgodne z ogólną strategią firmy. W ramach tego etapu definiujemy również odpowiednie wskaźniki wydajności, które będą śledzone i raportowane w celu oceny postępów w realizacji celów.

Drugim kluczowym aspektem jest opracowanie matrycy PDCA (Plan-Do-Check-Act) dla działów sprzedaży i marketingu. Narzędzie umożliwia cykliczne doskonalenie procesów poprzez planowanie działań, ich wdrożenie, kontrolę wyników oraz wprowadzanie niezbędnych korekt. Dzięki matrycy PDCA zespoły mogą systematycznie analizować skuteczność swoich działań, identyfikować obszary do poprawy i dostosowywać swoje strategie na podstawie uzyskanych wyników.

 

kroki

Wdrożenie procesu marketingowo-sprzedażowego - najważniejsze informacje

01
Na podstawie zaplanowanych działań opracujemy plan wdrożenia zmian oraz adaptację procesu do Twojego biznesu.
02
Nasz konsultant pracuje z Twoim zespołem, aby wprowadzić konkretne rozwiązanie prowadzące do osiągnięcia celów.
03
Podczas wdrożenia możemy udoskonalać strategii lub zaplanowane działania marketingowe na podstawie osiąganych wyników.
04
Monitorowanie wdrożonych działań jest możliwe dzięki dostarczonym przez nas narzędziom do mierzenia postępów pracy - matrycy celów i KPI dla członków zespołu oraz matrycy PDCA dla działu sprzedaży i marketingu.
cta

Chcesz ograniczyć ryzyko błędnych 
i kosztownych decyzji?

Zaufaj skutecznym rozwiązaniom dobranym 
na podstawie analizy biznesowej Twojej firmy!

Digital Specialist

Wojciech Cieszewski

Poznaj mnie lepiej
wojciech cieszewski

Strategy Specialist

Kacper Łukasik

Poznaj mnie lepiej
kacper łukasik

Dlaczego warto wybrać usługę konsultacje 
strategiczne?

+

Dlaczego warto wybrać usługę konsultacje 
strategiczne?

Konsultacje strategiczne pomogą nie tylko w rozwiązaniu bieżących problemów, ale opierają się na partnerstwie i strategicznym podejściu, które generuje długofalowe korzyści dla Twojej firmy. Oto kilka kluczowych powodów, dla których warto zdecydować się na tę formę wsparcia:

• Plan działań oraz optymalizacje są dostosowane do specyfiki Twojego biznesu.

• Konsultant analizuje potrzeby i wyzwania, co umożliwia spersonalizowane podejście.

• Konsultant nadzoruje prace nad realizacją konkretnych celów biznesowych, co przekłada się na mierzalne rezultaty i osiągnięcia.

• Jeżeli w Twoim zespole pojawiają się luki w zasobach, konsultant zajmie się znalezienie odpowiednich podwykonawców oraz nadzorem ich pracy.

• Stały nadzór nad realizacją umożliwia nieustanne doskonalenie procesów, co zwiększa efektywność działania firmy.

• Stała współpraca pozwala maksymalizować wartość z inwestycji, zapewniając ciągłe wsparcie i adaptację do nowych wyzwań.

• Nasz ekspert nie tylko dostosowuje strategię, ale również pracuje nad optymalizacją komunikacji wewnętrznej i efektywności działań.

Co zyskujesz w ramach usługi?

+

Co zyskujesz w ramach usługi?

Konsultacje strategiczne to inwestycja w rozwój i efektywność Twojego biznesu. Nasza oferta obejmuje kompleksowe wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb firmy. Obejmuje między innymi:

Plan marketingowy:

• Dostosowany do aktualnej sytuacji firmy oraz celów biznesowych plan marketingowy, który pomoże wprowadzić najefektywniejsze działania z perspektywy Twojego biznesu, wyzwań i potrzeb.

 

Dedykowany konsultant:

• Stały dostęp do doświadczonego konsultanta, który aktywnie angażuje się w procesy biznesowe.

 

Analizę procesów i problemów:

• Skupienie na analizie procesów i identyfikacji obszarów wymagających optymalizacji.

 

Regularne spotkania:

• Cykliczne spotkania konsultacyjne w celu analizy postępów, dostosowywania strategii i omawiania bieżących wyzwań.

 

Wsparcie w zarządzaniu zmianą:

• Aktywne wsparcie w procesie zarządzania zmianą, eliminując potencjalne opory i przyspieszając adaptację.

 

Optymalizację komunikacji:

• Praca nad optymalizacją komunikacji wewnętrznej i efektywności działań.

Konsultacje uwzględniają kompleksowe wsparcie strategiczne, które pozwoli skoncentrować się na kluczowych obszarach rozwoju firmy.

Dla kogo będzie dobrym rozwiązaniem?

+

Dla kogo będzie dobrym rozwiązaniem?

Konsultacje strategiczne są doskonałym rozwiązaniem dla firm, które mają konkretne problemy do rozwiązania. Odpowiadamy na wyzwania wielu przedsiębiorców, wśród których pojawiają się:

 

Małych i mikro firm:

• Dla firm, które osiągnęły pewien poziom rozwoju i chcą utrzymać lub zwiększyć swoją pozycję na rynku.

 

Przedsiębiorstw planujących zmiany:

• Dla firm w trakcie restrukturyzacji, scalania, czy też intensywnego rozwoju, które potrzebują wsparcia eksperta w zarządzaniu zmianą.

 

Dynamicznie zmieniających się branż:

• W branżach, gdzie tempo zmian rynkowych jest wysokie, stała usługa konsultingowa pozwala na bieżącą adaptację do nowych trendów i wyzwań.

 

Firm zorientowanych na innowacje:

• Dla przedsiębiorstw stawiających na innowacje, stały konsultant może dostarczyć wgląd w nowoczesne rozwiązania i pomóc w ich wdrożeniu.

 

Przedsiębiorców dążących do skuteczności operacyjnej:

• Dla przedsiębiorców, którzy widzą potencjał w optymalizacji procesów i zwiększeniu efektywności operacyjnej.

 

Firm dążących do ciągłego rozwoju:

• Dla organizacji, które chcą utrzymać stały wzrost i rozwijać się w zgodzie z dynamicznym otoczeniem biznesowym.