Doradztwo marketingowe

Pomożemy Ci znaleźć kierunek działań marketingowy, który doprowadzi do osiągnięcia celów marketingowych i maksymalizacji efektów

Doradztwo marketingowe

Zakres usług Doradztwo marketingowe

 • 1

  Audyty grup
docelowych
i kanałów komunikacji

 • 2

  Analiza
marketingowo-biznesowa

 • 3

  Strategia marketingowa

 • 4

  Budowa lejka
i optymalizacja procesów

 • 5

  Autorska metoda Brief.It

 • 6

  Expanse

 • 7

  Audyt działań
marketingowych z roadmapą

 • 8

  Koordynacja
outsourcingu
marketingu

 • 9

  Audyt i budowanie
zespołu marketingowego
in-house

Szczegóły współpracy

 • Konsultacja z ekspertem

  Wiemy, że Twoja firma jest wyjątkowa, ale Twoje problemy nie są. Dlatego możemy je skutecznie rozwiązać. Stworzyliśmy autorski proces diagnozowania kluczowej zmiany w Twojej firmie. Korzystamy z metod design thinking, warsztatów start-upowych, wywiadów pogłębionych, metod scenariuszowych, wywiadów z danymi, a wszystko po to, żeby znaleźć element, na którym powinieneś się skupić tu i teraz. Dlaczego? To ma on największy wpływ na Twój biznes.

  To Ty decydujesz o tym, na czym skupimy się w trakcie rozmowy i w jaki sposób ona przebiegnie. Na tym etapie przyglądamy się dokładnie realiom biznesu, a także jego potencjale. Zrozumienie aktualnej sytuacji firmy pozwoli nam zdefiniować rozwiązania dążące do optymalizacji działań, a przede wszystkim pomogą uniknąć kosztownych decyzji i błędów. Jeżeli chcesz zminimalizować ryzyko i wybrać najskuteczniejsze rozwiązania, jesteśmy tu dla Ciebie!

 • Propozycja rozwiązań

  Nie tworzymy niezrozumiałych, kaskadowych strategii, które porzucisz w połowie realizacji. Specjalizujemy się w  przejrzystych strategiach z precyzyjnymi planami operacyjnymi – wiesz, jak je wdrożyć, żeby zadziałało. Dodatkowo nie zostawiamy Cię samego. Pracujemy z Tobą tak długo, jak będziesz zadowolony z efektów.

  Wybraliśmy najczęściej pojawiąjące się problemy wśród micro i małych przedsiębiorców, których rozwiązanie pozwala najszybciej poprawić sprzedaż, zaoszczędzić budżet, zrobić znaczący krok w rozwoju.

 • Realizacja

  Zapewniamy nadzór strategiczny nad realizacją rekomendowanych rozwiązań. Jeżeli nie masz zespołu, który ma odpowiednie kompetencję, możemy zrekrutować dla Ciebie agencję marketingową, a następnie nadzorować jej działania. Wszystko zależy od Twoich potrzeb!

 • Nadzór i efekty

  Mierzenie wyników  jest kluczowym elementem, który pozwala ocenić skuteczność podjętych działań oraz monitorować postępy w realizacji strategii. Umożliwia skuteczne zarządzanie organizacją i dostosowanie działań do zmieniającego się otoczenia. Regularna analiza danych i feedbacku pozwalają na adaptację działań do rzeczywistych warunków i efektywne osiąganie zamierzonych celów.

Wiemy, że Twoja firma jest wyjątkowa, ale Twoje problemy nie są. Dlatego możemy je skutecznie rozwiązać. Stworzyliśmy autorski proces diagnozowania kluczowej zmiany w Twojej firmie. Korzystamy z metod design thinking, warsztatów start-upowych, wywiadów pogłębionych, metod scenariuszowych, wywiadów z danymi, a wszystko po to, żeby znaleźć element, na którym powinieneś się skupić tu i teraz. Dlaczego? To ma on największy wpływ na Twój biznes.

To Ty decydujesz o tym, na czym skupimy się w trakcie rozmowy i w jaki sposób ona przebiegnie. Na tym etapie przyglądamy się dokładnie realiom biznesu, a także jego potencjale. Zrozumienie aktualnej sytuacji firmy pozwoli nam zdefiniować rozwiązania dążące do optymalizacji działań, a przede wszystkim pomogą uniknąć kosztownych decyzji i błędów. Jeżeli chcesz zminimalizować ryzyko i wybrać najskuteczniejsze rozwiązania, jesteśmy tu dla Ciebie!

Nie tworzymy niezrozumiałych, kaskadowych strategii, które porzucisz w połowie realizacji. Specjalizujemy się w  przejrzystych strategiach z precyzyjnymi planami operacyjnymi – wiesz, jak je wdrożyć, żeby zadziałało. Dodatkowo nie zostawiamy Cię samego. Pracujemy z Tobą tak długo, jak będziesz zadowolony z efektów.

Wybraliśmy najczęściej pojawiąjące się problemy wśród micro i małych przedsiębiorców, których rozwiązanie pozwala najszybciej poprawić sprzedaż, zaoszczędzić budżet, zrobić znaczący krok w rozwoju.

Zapewniamy nadzór strategiczny nad realizacją rekomendowanych rozwiązań. Jeżeli nie masz zespołu, który ma odpowiednie kompetencję, możemy zrekrutować dla Ciebie agencję marketingową, a następnie nadzorować jej działania. Wszystko zależy od Twoich potrzeb!

Mierzenie wyników  jest kluczowym elementem, który pozwala ocenić skuteczność podjętych działań oraz monitorować postępy w realizacji strategii. Umożliwia skuteczne zarządzanie organizacją i dostosowanie działań do zmieniającego się otoczenia. Regularna analiza danych i feedbacku pozwalają na adaptację działań do rzeczywistych warunków i efektywne osiąganie zamierzonych celów.

kroki

Doradztwo w marketingu - krok po kroku

01
Umawiasz się na konsultację, podczas której definiujemy Twoje problemy, cele oraz potrzeby.
02
Na podstawie rozmowy przygotujemy dla Ciebie propozycję rozwiązań.
03
Przeprowadzamy niezbędne analizy i stworzymy strategię. Efekty pracy omówimy na spotkaniu.
04
Ostatnim etapem jest nadzór realizacji oraz optymalizacja działań, w ramach stałego konsultingu ekspertów.

Jakie problemy rozwiązujemy?

 • Potrzebuję nowych klientów

  Jeżeli stajesz przed wyzwaniem pozyskania nowych klientów, audyt strategiczny jest pierwszym krokiem do znalezienia najefektywniejszych działań. Na podstawie pozyskanych w tym procesie danych zbudujemy lejek sprzedażowy oraz zoptymalizujemy procesy, w których pojawiają się luki. Dlaczego to działa?

  Lepsze zrozumienie klienta:

  • Audyt strategiczny pozwala na ocenę efektywności dotychczasowych działań oraz wybór optymalnych kanałów komunikacji.

  • Pozyskane dane umożliwiają dostosowanie działań i komunikacji do konkretnych potrzeb, co zwiększa atrakcyjność rozwiązania dla potencjalnych klientów.

  Skuteczniejsze działania marketingowe:

  • Poprzez audyt strategiczny otrzymujemy dane, które pozwalają na identyfikację najskuteczniejszych działań oraz ich dalszą optymalizację.

  • Identyfikacja grup docelowych umożliwia budowę skutecznych lejków sprzedażowych oraz skoncentrowanie działań na właściwych kanałach i komunikatach, zwiększając skuteczność kampanii reklamowych.

  Efektywniejszy lejek sprzedażowy:

  • Budowanie lejka sprzedażowego na podstawie dokładnych danych pozwala na zoptymalizowanie procesu pozyskiwania klientów.

  • Eliminowanie ewentualnych luk w procesie sprzedażowym skraca czas konwersji, co jest korzystne zarówno dla klientów, jak i przedsiębiorstwa.

  Zwiększenie konkurencyjności:

  • Optymalizacja procesów sprzedażowych na podstawie audytu strategicznego pozwala firmie reagować na zmiany na rynku i dostosować się do nowych trendów. To z kolei zwiększa konkurencyjność firmy na rynku.

  Rozwój długoterminowych relacji:

  • Działania oparte na lejkach sprzedażowych skupiają się nie tylko na krótkotrwałym pozyskaniu klienta, ale także na budowaniu długoterminowych relacji.

  • Zrozumienie potrzeb klientów i ciągłe doskonalenie procesów sprzedażowych sprzyjają utrzymaniu klientów na dłuższą metę.

 • Mój marketing
nie działa!

  Twoje dotychczasowe działania marketingowe nie przynoszą oczekiwanych efektów? Pomożemy Ci zdiagnozować ewentualne luki oraz rozwiązania, które umożliwią osiąganie celów biznesowych. Zrobimy to, wykonując audyt strategiczny z mapą potrzeb firmy oraz warsztat strategiczny, który pozwoli wypracować rozwiązania do wdrożenia od następnego dnia. Co zyskasz, korzystając z tej usługi?

  Identyfikacja i eliminacja problemów:

  • Audyt strategiczny pomoże zidentyfikować konkretne obszary, w których działania marketingowe nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

  • Wśród problemów, które możemy zidentyfikować, pojawiają się: nieadekwatne targetowanie, nieskuteczny przekaz niedostosowany do grupy docelowej czy też brak spójności w komunikacji.

  Dopasowanie działań do potrzeb i zasobów:

  • Mapa potrzeb firmy pozwala na dokładne dopasowanie działań do celów biznesowych.

  • Wskażemy, czego dokładnie potrzebujesz i na jakim etapie, by osiągnąć swój cel.

  Szybkie reakcje i dostosowanie:

  • Warsztaty strategiczne umożliwiają opracowanie rozwiązań, które można wdrożyć już od następnego dnia.

  • Szybkie reakcje na zidentyfikowane problemy pozwalają na natychmiastowe poprawy w działaniach marketingowych.

  Zwiększenie skuteczności kampanii:

  • Poprzez skoncentrowanie się na konkretnej grupie docelowej i dostosowanie przekazu do ich potrzeb, można zwiększyć skuteczność kampanii marketingowych.

  • Cel to osiągnięcie lepszych wskaźników konwersji i zwiększenie zaangażowania potencjalnych klientów.

  Optymalizacja budżetu marketingowego:

  • Identyfikacja i eliminacja nieefektywnych działań pozwala na optymalizację budżetu marketingowego.

  • Maksymalizacja efektów oznacza osiąganie lepszych wyników przy niższych kosztach.

  Długoterminowe sukcesy:

  • Osiągnięcie celów biznesowych klienta nie polega jedynie na krótkotrwałym zwiększeniu sprzedaży, ale również na budowaniu fundamentów długoterminowego sukcesu.

  • Skuteczne rozwiązania wdrożone w wyniku audytu strategicznego prowadzą do trwałego wzrostu i utrzymania konkurencyjności na rynku.

 • Nie jestem zadowolony ze swojej agencji marketingowej

  Masz wątpliwości, czy Twoja agencja marketingowa realizuje odpowiednie działania? Nie widzisz oczekiwanych efektów? Rozwiązaniem, które może Ci pomóc, jest audyt strategiczny z analizami poszczególnych elementów komunikacji i celów, a także nadzór strategiczny nad wyborem, briefowaniem, wdrożeniem oraz kontrolą zewnętrznej agencji.

  Dokładna ocena dotychczasowych działań:

  • Audyt strategiczny pozwoli na szczegółową analizę działań podjętych przez obecną agencję marketingową.

  • To obejmuje ocenę skuteczności kampanii, dostosowanie do celów biznesowych klienta oraz efektywność komunikacji.

  • Wykonamy między innymi analizę działań SEO, SEM, komunikacji, lejków sprzedażowych oraz celów.

  Identyfikacja problemów i luk:

  • Przez analizę poszczególnych elementów komunikacji i działań marketingowych, audyt strategiczny pozwoli zidentyfikować potencjalne problemy, które mogą przyczyniać się do niezadowalających efektów.

  Zdefiniowanie celów marketingowych:

  • Audyt strategiczny pozwoli na ponowne zdefiniowanie celów marketingowych, dostosowanych do rzeczywistych potrzeb klienta.

  • Odpowiednie zdefiniowanie celów pozwoli na lepsze ukierunkowanie działań i skupienie na osiąganiu konkretnych rezultatów.

  Nadzór nad agencją zewnętrzną:

  • Kontrola procesu wyboru, briefowania, wdrożenia i kontroli działań agencji ma na celu zapewnienie, że agencja działa zgodnie z oczekiwaniami klienta.

  • Dzięki temu Twoje wątpliwości oraz pytania nie pozostaną bez odpowiedzi.

  Optymalizacja relacji z agencją:

  • Audyt strategiczny umożliwia również ocenę relacji między klientem a agencją marketingową.
  W wyniku tego procesu można wprowadzić optymalizację komunikacji, dostosować działania do celów, a także określić jasne KPI (Key Performance Indicators), które będą podstawą oceny efektywności działań agencji.

  Wybór nowej agencji marketingowej:

  • Na podstawie wyników audytu, klient może podjąć decyzję o zmianie agencji marketingowej.

  • Nasz autorski proces briefingu umożliwi znalezienie partnera, który lepiej spełni oczekiwania i będzie skuteczniejszy w realizacji celów biznesowych.

  Zwiększenie efektywności działań marketingowych:

  • Całkowita ocena działań i procesów marketingowych, a także ewentualna zmiana agencji, ma na celu zwiększenie efektywności kampanii.

  • Mapa potrzeb stworzona na podstawie danych zebranych podczas audytu pozwoli na wybór działań, które najskuteczniej pomogą Ci osiągnąć cele biznesowe.

 • Potrzebuję zbudować nowoczesny wizerunek w sieci

  Chcesz zmienić swój wizerunek w sieci, by potencjalni Klienci postrzegali Twoją firmę jako nowoczesną i innowacyjną? Planujesz wdrożenie nowych technologii do swojej działalności? Możemy Ci w tym pomóc. Stworzymy dla Ciebie strategię marketingową z elementami pozycjonowania marki i lejkiem contentowo-sprzedażowym. Jeżeli nie masz swojego działu marketingowego, znajdziemy dla Ciebie najlepszego podwykonawcę. Skuteczną realizację strategii zapewniamy będzie możliwa dzięki nadzorowi strategicznemu działań realizowanych przez specjalistów zewnętrznychh. Co zyskasz dzięki tym rozwiązaniom?

  Skuteczne osiąganie celów dzięki strategii:

  • Stworzenie strategii marketingowej z elementami pozycjonowania marki i lejkiem contentowo-sprzedażowym pozwoli na skoncentrowanie działań na konkretnych celach.
  To może obejmować zwiększenie świadomości marki, generowanie leadów, czy poprawę wskaźników sprzedażowych.

  Wdrożenie nowych technologii:

  • Jeśli planujesz wdrożenie nowych technologii, strategia marketingowa może być dostosowana do skutecznego promowania tych innowacji.

  • Kampanie SEO/SEM/Meta Ads czy content marketing mogą wspomagać wprowadzenie nowych technologii do świadomości klientów.

  Znalezienie najlepszego podwykonawcy:

  • Jeśli firma nie ma własnego działu marketingowego, pomoc w znalezieniu najlepszego podwykonawcy to kluczowy cel.

  • Współpraca z profesjonalistami zwiększa szanse na skuteczne wdrożenie strategii marketingowej.

  Efektywne pozycjonowanie marki:

  • Poprzez pozycjonowanie marki w strategii marketingowej, firma może zająć unikalne miejsce na rynku, wyróżniając się spośród konkurencji.

  • To może obejmować budowanie unikalnego wizerunku, wartości lub oferty.

  Nadzór strategiczny nad działaniami zewnętrznymi:

  • Nadzór strategiczny nad działaniami realizowanymi przez specjalistów zewnętrznych to gwarancja skuteczności działań.

  • Klient ma pewność, że strategia jest wdrażana zgodnie z zamierzeniami i przynosi oczekiwane rezultaty.

  Zwiększenie widoczności w sieci:

  • Nowoczesna strategia marketingowa pomoże zwiększyć widoczność firmy w sieci, co przekłada się na większą liczbę potencjalnych klientów.

  Wzmocnienie relacji z klientami:

  • Poprzez budowanie nowoczesnego wizerunku i dostarczanie wartościowego contentu, firma może wzmocnić relacje z obecnymi klientami i przyciągnąć nowych.

  Zwiększenie efektywności działań marketingowych:

  • Strategia marketingowa oparta na analizie, pozycjonowaniu marki i efektywnym wykorzystaniu kanałów komunikacji przyniesie lepsze rezultaty przy ograniczonym budżecie.

 • Chcę wejść na nowy rynek, ale nie wiem, od czego zacząć

  Twoja firma wciąż się rozwija i nadszedł czas na kolejny krok? Planujesz ekspansję nowych rynków? Mamy w tym doświadczenie i wiemy, jak skutecznie budować wizerunek, zwiększać zaufanie potencjalnych Klientów oraz budować z nimi długoterminowe relacje. Pomożemy Ci w tym, realizując wywiad strategiczny z celami biznesowymi, konsultacje strategiczne z ekspertami z rynku docelowego. Warsztat strategiczny umożliwi wypracowanie planu działania wraz z niezbędnym budżetem i zasobami. Co zyskasz dzięki temu rozwiązaniu?

  Wiedza ekspercka:

  • Wywiad biznesowy oraz warsztaty strategiczne z ekspertami z rynku docelowego dostarczą Ci unikalną wiedzę umożliwiającą osiągnięcie celów biznesowych.

  • Poznanie specyfiki nowego rynku, trendów i oczekiwań klientów to kluczowe elementy sukcesu w ekspansji.

  Skuteczne budowanie wizerunku:

  • Na podstawie analiz i audytów zyskujemy informacje na temat realiów na nowym rynku. Dzięki temu można dopasować do nich skuteczne rozwiązania dostosowane do lejka contentowo-sprzedażowego.

  • Poprzez odpowiednie działania marketingowe i komunikacyjne, firma może zacząć budować swoją markę od podstaw, dostosowując ją do lokalnych potrzeb i preferencji.

  Zaangażowanie potencjalnych klientów:

  • Konsultacje strategiczne umożliwiają zrozumienie, jakie działania mogą skutecznie zaangażować potencjalnych Klientów na nowym rynku.

  • To może obejmować dostosowane kampanie reklamowe, angażujące treści, personalizację komunikacji czy udział w lokalnych wydarzeniach.

  Budowanie zaufania:

  • Przy wejściu na nowy rynek, budowanie zaufania jest kluczowe.

  • Warsztat strategiczny pozwoli opracować strategię budowania zaufania wobec nowej marki, co przyspieszy akceptację i lojalność klientów.

  Długoterminowe relacje z klientami:

  • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów wynikających z analiz oraz warsztatów umożliwia budowanie długoterminowych relacji.

  • Plan działania opracowany na warsztatach strategicznych pozwoli skoncentrować się na strategii rozwoju relacji z klientami na nowym rynku.

  Efektywne zarządzanie zasobami i budżetem:

  • Warsztaty strategiczne i biznesowe umożliwią stworzenie planu skutecznego zarządzania zasobami oraz budżetem.

  • Strategia będzie dostosowana do realnych możliwości i ograniczeń, co pozwoli na wybór optymalnych rozwiązań umożliwiających maksymalizację efektów.

  Szybkie dostosowanie do zmian:

  • Nowy rynek może być dynamiczny i wymagać szybkich reakcji na zmiany.

  • Strategia opracowana na podstawie analiz oraz warsztatów będzie elastyczna, umożliwiając firmie szybkie dostosowanie się do ewentualnych zmian w otoczeniu rynkowym.

  Minimalizacja ryzyka:

  • Ekspansja na nowe rynki wiąże się z pewnym ryzykiem. Jednak odpowiednio opracowana strategia pozwala na zminimalizowanie tych ryzyk poprzez analizę i przygotowanie na różne scenariusze.

 • Chcę zaplanować nowe działania marketingowe, ale mam ograniczony budżet

  Masz swój dział marketingowy, ale jego działania nie przynoszą oczekiwanych efektów? Twój budżet jest ograniczony i nie wiesz, jak najskuteczniej alokować zasoby? Znajdziemy odpowiedź na Twoje pytania i zoptymalizujemy Twoje działania marketingowe. Pomoże nam w tym: wywiad strategiczny z celami biznesowymi, audyt strategiczny z mapą potrzeb oraz nadzór strategiczny nad wdrożeniem planu realizacji. Jakich efektów możesz się spodziewać?

  Skoncentrowane na celach:

  • Przeprowadzenie wywiadu strategicznego z celami biznesowymi pozwala na dokładne zrozumienie Twoich potrzeb i oczekiwań.

  • Działania marketingowe zostaną skoncentrowane na tych celach, co przekłada się na większą skuteczność.

  Dopasowanie planu działań do budżetu:

  • Ograniczony budżet wymaga elastyczności i efektywnego wykorzystania zasobów.

  • Audyt strategiczny pomoże dostosować plan do dostępnego budżetu, eliminując nieefektywne działania i koncentrując się na tych, które przynoszą najlepsze rezultaty.

  Mapa potrzeb jako wyznacznik działań:

  • Mapa potrzeb firmy, opracowana w wyniku audytu strategicznego, pozwala zidentyfikować priorytety klienta. Działania marketingowe zostaną dostosowane do rzeczywistych potrzeb, co zwiększa ich wartość dla klienta.

  Optymalizacja kosztów i alokacja zasobów:

  • Audyt strategiczny umożliwia identyfikację obszarów, w których można oszczędzić lub zoptymalizować koszty.

  • Dzięki temu możliwe jest lepsze zarządzanie dostępnymi zasobami, co jest kluczowe przy ograniczonym budżecie.

  Monitorowanie i dostosowywanie działań:

  • Nadzór strategiczny obejmuje monitorowanie wyników działań marketingowych.

  • W razie potrzeby można szybko dostosować strategię do zmieniających się warunków rynkowych, co zwiększa elastyczność i skuteczność działań.

  Długoterminowe planowanie:

  • Przy ograniczonym budżecie istotne jest także planowanie na dłuższą metę.

  • Wypracowane rozwiązania i strategie marketingowe powinny być zorientowane na długoterminowy sukces, pomagając klientowi budować trwałe relacje z klientami.

Jeżeli stajesz przed wyzwaniem pozyskania nowych klientów, audyt strategiczny jest pierwszym krokiem do znalezienia najefektywniejszych działań. Na podstawie pozyskanych w tym procesie danych zbudujemy lejek sprzedażowy oraz zoptymalizujemy procesy, w których pojawiają się luki. Dlaczego to działa?

Lepsze zrozumienie klienta:

• Audyt strategiczny pozwala na ocenę efektywności dotychczasowych działań oraz wybór optymalnych kanałów komunikacji.

• Pozyskane dane umożliwiają dostosowanie działań i komunikacji do konkretnych potrzeb, co zwiększa atrakcyjność rozwiązania dla potencjalnych klientów.

Skuteczniejsze działania marketingowe:

• Poprzez audyt strategiczny otrzymujemy dane, które pozwalają na identyfikację najskuteczniejszych działań oraz ich dalszą optymalizację.

• Identyfikacja grup docelowych umożliwia budowę skutecznych lejków sprzedażowych oraz skoncentrowanie działań na właściwych kanałach i komunikatach, zwiększając skuteczność kampanii reklamowych.

Efektywniejszy lejek sprzedażowy:

• Budowanie lejka sprzedażowego na podstawie dokładnych danych pozwala na zoptymalizowanie procesu pozyskiwania klientów.

• Eliminowanie ewentualnych luk w procesie sprzedażowym skraca czas konwersji, co jest korzystne zarówno dla klientów, jak i przedsiębiorstwa.

Zwiększenie konkurencyjności:

• Optymalizacja procesów sprzedażowych na podstawie audytu strategicznego pozwala firmie reagować na zmiany na rynku i dostosować się do nowych trendów. To z kolei zwiększa konkurencyjność firmy na rynku.

Rozwój długoterminowych relacji:

• Działania oparte na lejkach sprzedażowych skupiają się nie tylko na krótkotrwałym pozyskaniu klienta, ale także na budowaniu długoterminowych relacji.

• Zrozumienie potrzeb klientów i ciągłe doskonalenie procesów sprzedażowych sprzyjają utrzymaniu klientów na dłuższą metę.

Twoje dotychczasowe działania marketingowe nie przynoszą oczekiwanych efektów? Pomożemy Ci zdiagnozować ewentualne luki oraz rozwiązania, które umożliwią osiąganie celów biznesowych. Zrobimy to, wykonując audyt strategiczny z mapą potrzeb firmy oraz warsztat strategiczny, który pozwoli wypracować rozwiązania do wdrożenia od następnego dnia. Co zyskasz, korzystając z tej usługi?

Identyfikacja i eliminacja problemów:

• Audyt strategiczny pomoże zidentyfikować konkretne obszary, w których działania marketingowe nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

• Wśród problemów, które możemy zidentyfikować, pojawiają się: nieadekwatne targetowanie, nieskuteczny przekaz niedostosowany do grupy docelowej czy też brak spójności w komunikacji.

Dopasowanie działań do potrzeb i zasobów:

• Mapa potrzeb firmy pozwala na dokładne dopasowanie działań do celów biznesowych.

• Wskażemy, czego dokładnie potrzebujesz i na jakim etapie, by osiągnąć swój cel.

Szybkie reakcje i dostosowanie:

• Warsztaty strategiczne umożliwiają opracowanie rozwiązań, które można wdrożyć już od następnego dnia.

• Szybkie reakcje na zidentyfikowane problemy pozwalają na natychmiastowe poprawy w działaniach marketingowych.

Zwiększenie skuteczności kampanii:

• Poprzez skoncentrowanie się na konkretnej grupie docelowej i dostosowanie przekazu do ich potrzeb, można zwiększyć skuteczność kampanii marketingowych.

• Cel to osiągnięcie lepszych wskaźników konwersji i zwiększenie zaangażowania potencjalnych klientów.

Optymalizacja budżetu marketingowego:

• Identyfikacja i eliminacja nieefektywnych działań pozwala na optymalizację budżetu marketingowego.

• Maksymalizacja efektów oznacza osiąganie lepszych wyników przy niższych kosztach.

Długoterminowe sukcesy:

• Osiągnięcie celów biznesowych klienta nie polega jedynie na krótkotrwałym zwiększeniu sprzedaży, ale również na budowaniu fundamentów długoterminowego sukcesu.

• Skuteczne rozwiązania wdrożone w wyniku audytu strategicznego prowadzą do trwałego wzrostu i utrzymania konkurencyjności na rynku.

Masz wątpliwości, czy Twoja agencja marketingowa realizuje odpowiednie działania? Nie widzisz oczekiwanych efektów? Rozwiązaniem, które może Ci pomóc, jest audyt strategiczny z analizami poszczególnych elementów komunikacji i celów, a także nadzór strategiczny nad wyborem, briefowaniem, wdrożeniem oraz kontrolą zewnętrznej agencji.

Dokładna ocena dotychczasowych działań:

• Audyt strategiczny pozwoli na szczegółową analizę działań podjętych przez obecną agencję marketingową.

• To obejmuje ocenę skuteczności kampanii, dostosowanie do celów biznesowych klienta oraz efektywność komunikacji.

• Wykonamy między innymi analizę działań SEO, SEM, komunikacji, lejków sprzedażowych oraz celów.

Identyfikacja problemów i luk:

• Przez analizę poszczególnych elementów komunikacji i działań marketingowych, audyt strategiczny pozwoli zidentyfikować potencjalne problemy, które mogą przyczyniać się do niezadowalających efektów.

Zdefiniowanie celów marketingowych:

• Audyt strategiczny pozwoli na ponowne zdefiniowanie celów marketingowych, dostosowanych do rzeczywistych potrzeb klienta.

• Odpowiednie zdefiniowanie celów pozwoli na lepsze ukierunkowanie działań i skupienie na osiąganiu konkretnych rezultatów.

Nadzór nad agencją zewnętrzną:

• Kontrola procesu wyboru, briefowania, wdrożenia i kontroli działań agencji ma na celu zapewnienie, że agencja działa zgodnie z oczekiwaniami klienta.

• Dzięki temu Twoje wątpliwości oraz pytania nie pozostaną bez odpowiedzi.

Optymalizacja relacji z agencją:

• Audyt strategiczny umożliwia również ocenę relacji między klientem a agencją marketingową.
W wyniku tego procesu można wprowadzić optymalizację komunikacji, dostosować działania do celów, a także określić jasne KPI (Key Performance Indicators), które będą podstawą oceny efektywności działań agencji.

Wybór nowej agencji marketingowej:

• Na podstawie wyników audytu, klient może podjąć decyzję o zmianie agencji marketingowej.

• Nasz autorski proces briefingu umożliwi znalezienie partnera, który lepiej spełni oczekiwania i będzie skuteczniejszy w realizacji celów biznesowych.

Zwiększenie efektywności działań marketingowych:

• Całkowita ocena działań i procesów marketingowych, a także ewentualna zmiana agencji, ma na celu zwiększenie efektywności kampanii.

• Mapa potrzeb stworzona na podstawie danych zebranych podczas audytu pozwoli na wybór działań, które najskuteczniej pomogą Ci osiągnąć cele biznesowe.

Chcesz zmienić swój wizerunek w sieci, by potencjalni Klienci postrzegali Twoją firmę jako nowoczesną i innowacyjną? Planujesz wdrożenie nowych technologii do swojej działalności? Możemy Ci w tym pomóc. Stworzymy dla Ciebie strategię marketingową z elementami pozycjonowania marki i lejkiem contentowo-sprzedażowym. Jeżeli nie masz swojego działu marketingowego, znajdziemy dla Ciebie najlepszego podwykonawcę. Skuteczną realizację strategii zapewniamy będzie możliwa dzięki nadzorowi strategicznemu działań realizowanych przez specjalistów zewnętrznychh. Co zyskasz dzięki tym rozwiązaniom?

Skuteczne osiąganie celów dzięki strategii:

• Stworzenie strategii marketingowej z elementami pozycjonowania marki i lejkiem contentowo-sprzedażowym pozwoli na skoncentrowanie działań na konkretnych celach.
To może obejmować zwiększenie świadomości marki, generowanie leadów, czy poprawę wskaźników sprzedażowych.

Wdrożenie nowych technologii:

• Jeśli planujesz wdrożenie nowych technologii, strategia marketingowa może być dostosowana do skutecznego promowania tych innowacji.

• Kampanie SEO/SEM/Meta Ads czy content marketing mogą wspomagać wprowadzenie nowych technologii do świadomości klientów.

Znalezienie najlepszego podwykonawcy:

• Jeśli firma nie ma własnego działu marketingowego, pomoc w znalezieniu najlepszego podwykonawcy to kluczowy cel.

• Współpraca z profesjonalistami zwiększa szanse na skuteczne wdrożenie strategii marketingowej.

Efektywne pozycjonowanie marki:

• Poprzez pozycjonowanie marki w strategii marketingowej, firma może zająć unikalne miejsce na rynku, wyróżniając się spośród konkurencji.

• To może obejmować budowanie unikalnego wizerunku, wartości lub oferty.

Nadzór strategiczny nad działaniami zewnętrznymi:

• Nadzór strategiczny nad działaniami realizowanymi przez specjalistów zewnętrznych to gwarancja skuteczności działań.

• Klient ma pewność, że strategia jest wdrażana zgodnie z zamierzeniami i przynosi oczekiwane rezultaty.

Zwiększenie widoczności w sieci:

• Nowoczesna strategia marketingowa pomoże zwiększyć widoczność firmy w sieci, co przekłada się na większą liczbę potencjalnych klientów.

Wzmocnienie relacji z klientami:

• Poprzez budowanie nowoczesnego wizerunku i dostarczanie wartościowego contentu, firma może wzmocnić relacje z obecnymi klientami i przyciągnąć nowych.

Zwiększenie efektywności działań marketingowych:

• Strategia marketingowa oparta na analizie, pozycjonowaniu marki i efektywnym wykorzystaniu kanałów komunikacji przyniesie lepsze rezultaty przy ograniczonym budżecie.

Twoja firma wciąż się rozwija i nadszedł czas na kolejny krok? Planujesz ekspansję nowych rynków? Mamy w tym doświadczenie i wiemy, jak skutecznie budować wizerunek, zwiększać zaufanie potencjalnych Klientów oraz budować z nimi długoterminowe relacje. Pomożemy Ci w tym, realizując wywiad strategiczny z celami biznesowymi, konsultacje strategiczne z ekspertami z rynku docelowego. Warsztat strategiczny umożliwi wypracowanie planu działania wraz z niezbędnym budżetem i zasobami. Co zyskasz dzięki temu rozwiązaniu?

Wiedza ekspercka:

• Wywiad biznesowy oraz warsztaty strategiczne z ekspertami z rynku docelowego dostarczą Ci unikalną wiedzę umożliwiającą osiągnięcie celów biznesowych.

• Poznanie specyfiki nowego rynku, trendów i oczekiwań klientów to kluczowe elementy sukcesu w ekspansji.

Skuteczne budowanie wizerunku:

• Na podstawie analiz i audytów zyskujemy informacje na temat realiów na nowym rynku. Dzięki temu można dopasować do nich skuteczne rozwiązania dostosowane do lejka contentowo-sprzedażowego.

• Poprzez odpowiednie działania marketingowe i komunikacyjne, firma może zacząć budować swoją markę od podstaw, dostosowując ją do lokalnych potrzeb i preferencji.

Zaangażowanie potencjalnych klientów:

• Konsultacje strategiczne umożliwiają zrozumienie, jakie działania mogą skutecznie zaangażować potencjalnych Klientów na nowym rynku.

• To może obejmować dostosowane kampanie reklamowe, angażujące treści, personalizację komunikacji czy udział w lokalnych wydarzeniach.

Budowanie zaufania:

• Przy wejściu na nowy rynek, budowanie zaufania jest kluczowe.

• Warsztat strategiczny pozwoli opracować strategię budowania zaufania wobec nowej marki, co przyspieszy akceptację i lojalność klientów.

Długoterminowe relacje z klientami:

• Zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów wynikających z analiz oraz warsztatów umożliwia budowanie długoterminowych relacji.

• Plan działania opracowany na warsztatach strategicznych pozwoli skoncentrować się na strategii rozwoju relacji z klientami na nowym rynku.

Efektywne zarządzanie zasobami i budżetem:

• Warsztaty strategiczne i biznesowe umożliwią stworzenie planu skutecznego zarządzania zasobami oraz budżetem.

• Strategia będzie dostosowana do realnych możliwości i ograniczeń, co pozwoli na wybór optymalnych rozwiązań umożliwiających maksymalizację efektów.

Szybkie dostosowanie do zmian:

• Nowy rynek może być dynamiczny i wymagać szybkich reakcji na zmiany.

• Strategia opracowana na podstawie analiz oraz warsztatów będzie elastyczna, umożliwiając firmie szybkie dostosowanie się do ewentualnych zmian w otoczeniu rynkowym.

Minimalizacja ryzyka:

• Ekspansja na nowe rynki wiąże się z pewnym ryzykiem. Jednak odpowiednio opracowana strategia pozwala na zminimalizowanie tych ryzyk poprzez analizę i przygotowanie na różne scenariusze.

Masz swój dział marketingowy, ale jego działania nie przynoszą oczekiwanych efektów? Twój budżet jest ograniczony i nie wiesz, jak najskuteczniej alokować zasoby? Znajdziemy odpowiedź na Twoje pytania i zoptymalizujemy Twoje działania marketingowe. Pomoże nam w tym: wywiad strategiczny z celami biznesowymi, audyt strategiczny z mapą potrzeb oraz nadzór strategiczny nad wdrożeniem planu realizacji. Jakich efektów możesz się spodziewać?

Skoncentrowane na celach:

• Przeprowadzenie wywiadu strategicznego z celami biznesowymi pozwala na dokładne zrozumienie Twoich potrzeb i oczekiwań.

• Działania marketingowe zostaną skoncentrowane na tych celach, co przekłada się na większą skuteczność.

Dopasowanie planu działań do budżetu:

• Ograniczony budżet wymaga elastyczności i efektywnego wykorzystania zasobów.

• Audyt strategiczny pomoże dostosować plan do dostępnego budżetu, eliminując nieefektywne działania i koncentrując się na tych, które przynoszą najlepsze rezultaty.

Mapa potrzeb jako wyznacznik działań:

• Mapa potrzeb firmy, opracowana w wyniku audytu strategicznego, pozwala zidentyfikować priorytety klienta. Działania marketingowe zostaną dostosowane do rzeczywistych potrzeb, co zwiększa ich wartość dla klienta.

Optymalizacja kosztów i alokacja zasobów:

• Audyt strategiczny umożliwia identyfikację obszarów, w których można oszczędzić lub zoptymalizować koszty.

• Dzięki temu możliwe jest lepsze zarządzanie dostępnymi zasobami, co jest kluczowe przy ograniczonym budżecie.

Monitorowanie i dostosowywanie działań:

• Nadzór strategiczny obejmuje monitorowanie wyników działań marketingowych.

• W razie potrzeby można szybko dostosować strategię do zmieniających się warunków rynkowych, co zwiększa elastyczność i skuteczność działań.

Długoterminowe planowanie:

• Przy ograniczonym budżecie istotne jest także planowanie na dłuższą metę.

• Wypracowane rozwiązania i strategie marketingowe powinny być zorientowane na długoterminowy sukces, pomagając klientowi budować trwałe relacje z klientami.

cta

Chcesz ograniczyć ryzyko błędnych 
i kosztownych decyzji?

Zaufaj skutecznym rozwiązaniom dobranym 
na podstawie analizy biznesowej Twojej firmy!

Strategy Specialist

Kacper Łukasik

Poznaj mnie lepiej
kacper łukasik

Digital Specialist

Wojciech Cieszewski

Poznaj mnie lepiej
wojciech cieszewski

Audyt SEO/SEM,  META, YouTube, Tik Tok, UX,
grup docelowych

+

Audyt SEO/SEM,  META, YouTube, Tik Tok, UX,
grup docelowych

Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie marketingowym, oferując szeroki zakres usług, w tym profesjonalne audyty obejmujące obszary kluczowe dla skutecznej strategii marki.

Podstawą wyników i osiągania kolejnych celów biznesowych jest zdefiniowanie person oraz dopasowanie do nich kanałów oraz sposobu komunikacji. Audyty pozwolą na wyznaczenie konkretnych barier, problemów, a także wyzwań. Następnie rekomendujemy działania, które pomogą Ci pójść dalej.

 

Audyt SEO/SEM

Nasi specjaliści przeprowadzą kompleksową analizę widoczności Twojej strony w wynikach wyszukiwania organicznych oraz skuteczność kampanii reklamowych. Identyfikujemy słabe punkty i potencjalne obszary do usprawnienia, dostarczając konkretne rekomendacje, które przyniosą wymierne efekty.

 

Audyt Meta Ads

Pomożemy Ci w znalezieniu odpowiedzi na pytanie, dlaczego moje kampanie w social mediach nie przynoszą efektów. Kompletny audyt Meta Ads to sposób na identyfikację problemów oraz zidentyfikowaniu obszarów, w których możesz osiągnąć więcej. Analiza obejmuje zarówno działania na Instagramie, jak i Facebooku.

 

Audyt YouTube i TikTok

Zweryfikujemy konfigurację Twoich kont oraz przeanalizujemy materiały wideo pod kątem grup docelowych. Zarekomendujemy obszary do optymalizacji w celu widoczności i zaangażowania. Dostosujemy strategię do specyfiki każdej platformy, zapewniając maksymalny zasięg i efektywność.

 

Audyt UX 

Jednym z podstawowych powodów braku efektów w działaniach digitalowych są błędy na stronie internetowej. Dlatego przeanalizujemy Twój sklep, wizytówkę czy aplikację pod kątem użyteczności, identyfikując potencjalne bariery dla potencjalnych klientów. Nasze rekomendacje mają na celu poprawę doświadczenia użytkownika, co wpływa na zwiększenie konwersji.

 

Analiza grup docelowych

Odpowiadamy na pytanie, kto korzysta z Twoich usług, komu są potrzebne i do kogo kierujesz swoją dotychczasową komunikację. Dzięki temu będziesz mógł dopasować swoją strategię do potrzeb oraz oczekiwań rzeczywistych odbiorców. To kluczowy krok w budowaniu skutecznej komunikacji i relacji z klientami.

Analiza marketingowo-biznesowa

+

Analiza marketingowo-biznesowa

Połączenie aspektów biznesowych z działaniami marketingowymi i kreatywnymi jest kluczem do osiągania wyższych wyników. W ramach doradztwa marketingowego proponujemy głębokie zanurzenie w strukturę Twojej firmy, identyfikację silnych punktów oraz obszarów do poprawy. Przeanalizujemy nie tylko działania marketingowe, ale również cały ekosystem biznesowy, aby zrozumieć, jakie czynniki wpływają na osiąganie celów.

Nasi doświadczeni specjaliści przeprowadzą szczegółową analizę rynku, konkurencji, oraz trendów branżowych. Dzięki temu uzyskasz pełen obraz otoczenia, w którym działasz, co pozwoli na trafne dostosowanie strategii marketingowej do aktualnej sytuacji oraz prognoz.

Podczas analizy marketingowo-biznesowej skupiamy się również na ocenie dotychczasowych działań, identyfikacji obszarów wymagających optymalizacji oraz wskazaniu nowych możliwości i kierunków rozwoju.

Korzystając z tego rozwiązania w ramach doradztwa marketingowego zyskujesz nie tylko narzędzie diagnostyczne, ale również fundament budowy trwałego sukcesu.

Strategia marketingowa z elementami pozycjonowania marki

+

Strategia marketingowa z elementami pozycjonowania marki

W ramach doradztwa marketingowego zapewniamy kompleksowe wsparcie strategiczne. Obejmuje ono zarówno prace nad zdefiniowaniem person, ścieżek zakupowych, jak i kompletną strategię sprzedaży, a także marketingu B2B.

Nie masz pomysłu na działania marketingowe swojej firmy? Chcesz zmienić sposób komunikacji lub odświeżyć swoją markę? Strategia marketingowa jest odpowiedzią na Twoje potrzeby. Dzięki szczegółowej analizie Twoich potrzeb i oczekiwań stworzymy dla Ciebie koncepcje oraz zarekomendujemy kanały, które pomogą w dotarcie do wybranych grup docelowych. Strategia marketingowa firmy wskaże Ci drogę, która pomoże w realizacji wizji Twojej marki.

Spójne działania marketingowe, które mówią w nietuzinkowy sposób to, co chcesz przekazać swoim klientom oraz odpowiadają na ich potrzeby. Strategie marketingowe wyznaczają drogę do skutecznych działań marketingowych, które pozostają w zgodzie z celami biznesowymi.

Budowa lejka marketingowo-sprzedażowego i optymalizacja procesów

+

Budowa lejka marketingowo-sprzedażowego i optymalizacja procesów

Procesowe podejście pozwala na połączenie dwóch kluczowych obszarów Twojej firmy. Podzielimy się z Tobą wiedzą, jak stworzyć zespół marketingowy i sprzedażowy oraz zarządzać jego pracą w oparciu o zbudowany lejek.

Przeanalizujemy Twoje obecne procesy biznesowe, identyfikując obszary, które wymagają optymalizacji. Budowę lejka marketingowo-sprzedażowego dostosujemy do specyfiki Twojej branży oraz charakterystyki klientów. Naszym celem jest stworzenie efektywnego systemu, który umożliwi spójne działania marketingowe, biznesowe i sprzedażowe – od zdobywania potencjalnych klientów po finalizację transakcji.

Autorska metoda Brief.It

+

Autorska metoda Brief.It

Jednym z naszych autorskich rozwiązań jest metoda Brief.It. Dzięki niej zredukować problemy w procesie współpracy zarówno wewnątrz zespołu in-house, jak i z podwykonawcami. To narzędzie, które opiera się na wywiadzie oraz sztuce zadawania pytań. Umożliwia elastyczne dostosowanie do projektu oaz wydobycie jakościowych danych – również poprzez rozwiązania AI.

To pozwala:
• ujednolicić procesu briefingu,
• oszczędzić czas i pieniądze,
• wydobyć bardziej jakościowe dane
• proces dla klienta jest bardziej przyjazny.

Expanse

+

Expanse

Jeżeli planujesz rozwój swojej marki, pomożemy Ci budować jej wizerunek, zaufanie oraz grupę lojalnych klientów za granicą. Przeanalizujemy aktualną sytuację rynkową, zbudujemy zespół i stworzymy kompletną strategię wejścia.

Strategia marki na rynku zagranicznym wskazuje kierunek, który ułatwi Ci budowanie zaangażowania, relacji oraz zaufania z wybraną grupą potencjalnych klientów. Zdefiniowanie celów komunikacyjnych i biznesowych oraz KPI umożliwi wyznaczenie niezbędnych zmian oraz działań zapewniających efekty. Strategia wprowadzenia marki na rynek zagraniczny powinna być dostosowana do przyzwyczajeń, potrzeb i oczekiwań nowego środowiska. Zaplanujemy lejki marketingowe. Wybierzemy narzędzia oraz kanały komunikacji.

Nie wiesz, jak odnaleźć się w nowym otoczeniu i zrealizować cele biznesowe? Pomożemy Ci! Umów się na konsultacje strategiczne!

Audyt działań marketingowych z roadmapą spriorytetyzowanych zmian

+

Audyt działań marketingowych z roadmapą spriorytetyzowanych zmian

Jeżeli potrzebujesz doradztwa w marketingu, musimy poznać Twoje dotychczasowe działania, a następnie dogłębnie je przeanalizować. Dzięki temu jesteśmy w stanie zdefiniować obszary wymagające optymalizacji.

Roadmapa to spersonalizowany plan działania, który precyzyjnie określa, czego Twoja firma potrzebuje, na jakim etapie oraz jak zdobyć sukces. Jest naszym wspólnym kompasem wyznaczającym kierunek działań umożliwiający osiągnięcie celów biznesowych i strategicznych.

Hierarchizacja celów i działań pomaga w skupieniu się na najważniejszych obszarach. Przydzielanie zasobów zgodnie z roadmapą pozwala na efektywne wykorzystanie dostępnych środków. Krytyczne punkty kontroli umożliwiają monitorowanie postępów projektu. Razem możemy przejść przez każdy jej etap, osiągając wyznaczone cele i budując solidne fundamenty relacji z klientami.

Koordynacja outsourcingu marketingu

+

Koordynacja outsourcingu marketingu

Jednym z wyzwań po nawiązaniu współpracy z zewnętrznymi firmami jest nadzorowanie ich pracy oraz definiowanie KPI. Dzięki jasnemu określeniu celów oraz optymalizacji procesów w zależności od rezultatów pomożemy Ci osiągnąć efekty.

Na podstawie konsultacji zbierzemy najważniejsze informacje i wnioski, z których stworzymy brief agencyjny dla zewnętrznego podwykonawcy. Nadzór strategiczny gwarantuje, że plany marketingowe są zgodne z założeniami, a ich realizacja przynosi oczekiwane rezultaty. Analiza wyników oraz trendów umożliwia nam szybką reakcję na zmieniające się warunki rynkowe, unikając utraty potencjalnych szans. Ty natomiast masz pełną transparentność dotyczącą postępów, wyników i efektywności podejmowanych działań marketingowych.

Audyt i budowanie zespołu marketingowego in-house

+

Audyt i budowanie zespołu marketingowego in-house

Jeżeli chcesz zbudować własny zespół specjalistów, w ramach doradztwa marketingowego pomożemy Ci znaleźć odpowiednie osoby. Podczas audytu zbierzemy kluczowe informacje na temat Twoich potrzeb i zdefiniujemy niezbędne zasoby.

Kluczowym elementem naszego procesu jest brief agencyjny – szczegółowy dokument, który stanowi fundament skutecznej realizacji projektu. To narzędzie, które precyzyjnie określa kluczowe wymagania, kompetencje oraz oczekiwania związane z zapotrzebowaniem Twojej firmy. Tworzy solidną podstawę do znalezienia odpowiednich kandydatów oraz zrozumienia Klienta.

Kolejnym etapem jest konkurs dla podwykonawców. To wyjątkowy sposób na wyłonienie agencji, która spełni oczekiwania klienta na każdym etapie złożonego procesu.

Po wyłonieniu podwykonawcy przechodzimy do aktywnego monitorowania, analizy postępów i skuteczności działań. Ten etap gwarantuje, że każdy krok jest podejmowany z myślą o osiągnięciu wyznaczonych celów. Dzięki regularnej analizie możemy szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe, unikając utraty potencjalnych szans.