Warsztat
strategiczny

Skorzystaj z warsztatów strategicznych i biznesowych. Zdefiniuj z nami swoje cele oraz zaplanuj, jak je osiągnąć

Warsztat
strategiczny

Zakres usług Warsztat
strategiczny

 • 1

  Warsztat
strategiczny

 • 2

  Budowa nowych linii biznesowych

 • 3

  Budowa nowych linii contentowych

 • 4

  Budowa modelu biznesowego

Szczegóły współpracy

 • Brief strategiczny

  Pierwszym etapem każdej naszej współpracy jest warsztat poznawczy. To właśnie dzięki niemu otrzymujemy kompleksową wiedzę o Twojej marce, jej potrzebach i celach. Wspólna podróż zaczynamy procesu briefingu, podczas którego przeprowadzamy konsultacje z interesariuszami oraz w razie potrzeby z zespołem. Następnie wykonujemy kilka iteracji w celu zweryfikowania poprawności zdiagnozowanego problemu lub wyzwania. Na podstawie zebranych danych dowiadujemy się, jak postrzegasz aktualną sytuację swojej firmy, jaką masz wizję, co chcesz osiągnąć i co w tym kierunku robiłeś do tej pory. Poznajemy również otoczenie rynkowe Twojej firmy. Te wszystkie elementy tworzą fundamenty kolejnych etapów, jakimi są wywiad biznesowy oraz warsztat strategiczny.

 • Wywiad biznesowy

  Kolejnym etapem jest wywiad biznesowy z Łukaszem Gamrotem – CEO Louder&Higher.  Ten proces stanowi kluczowy element w zrozumieniu i sformułowaniu celów Twojej firmy, określeniu priorytetów, identyfikacji wyzwań oraz problemów. Wywiad biznesowy to proces, podczas którego przechodzimy przez następujące kroki:

  Wyznaczenie celów biznesowych:

  • Rozmowa na temat Twoich długo- i krótkoterminowych celów.

  • Identyfikacja kluczowych obszarów, na których chcesz się skoncentrować.

   

  Priorytetyzacja celów:

  • Wspólna analiza priorytetów, dzięki której możemy skoncentrować się na najważniejszych obszarach.

  • Określenie, które cele mają największe znaczenie dla osiągnięcia sukcesów biznesowych.

  Określenie i doprecyzowanie wyzwań:

  • Analiza bieżących wyzwań, przed którymi stoisz.

  • Precyzyjne sformułowanie problemów, dla których znajdziemy skuteczne rozwiązania.

   

  Analiza środowiska biznesowego:

  • Zrozumienie otoczenia rynkowego i konkurencji.

  • Identyfikacja szans i zagrożeń, które mogą wpływać na strategię firmy.

  Doprecyzowanie grupy docelowej:

  • Omówienie aktualnej grupy docelowej firmy.

  • Wyznaczenie ewentualnych obszarów rozszerzenia lub specjalizacji.

   

  Ustalenie krytycznych punków kontaktu z Klientem:

  • Identyfikacja kluczowych momentów interakcji klienta z firmą.

  • Określenie, jakie działania mogą wpływać na postrzeganie marki przez klientów.

  Poprzez wywiad biznesowy uzyskujemy pełne zrozumienie kontekstu działalności firmy, co pozwala na lepsze dostosowanie roadmapy problemu stanowiącej efekt warsztatu poznawczego. Wyznaczenie priorytetów i skoncentrowanie się na kluczowych obszarach gwarantuje efektywne i celowane działania.

  Analiza wyzwań i problemów pozwala na opracowanie realnych rozwiązań, które przynoszą rzeczywiste rezultaty. Natomiast określenie krytycznych punktów kontaktu z klientem pozwala na lepsze dostosowanie komunikacji, budując silniejsze relacje. Analiza tych zgromadzonych danych pozwoli na przygotowanie indywidualnych warsztatów strategicznych.

 • Warsztat strategiczny

  Warsztat strategiczny polega na pogłębieniu wywiadu biznesowego w odniesieniu do przyszłego kierunku działań. Na spotkaniu przejdziemy alternatywne ścieżki realizacji celu. Przygotowany scenariusz pozwoli na zidentyfikowanie przyczyn zdiagnozowanych problemów. Warsztat strategiczny to czas na priorytetyzację celów, które wyznaczą kierunek proponowanych rozwiązań. Ostatnim, ale nie mniej ważnym elementem, jest określenie ryzyk, blokad oraz barier. Przed spotkaniem otrzymasz szczegółowy scenariusz warsztatów.

  Podczas warsztatu strategicznego pracujemy nad wybranym celem/problemem. Tworzymy alternatywne ścieżki rozwiązania oparte o trzy płaszczyzny: zakres, budżet, czas. Wypracowujemy optymalne rozwiązanie, które pozwala osiągać mierzalne cele biznesowe na osi czasu.

  Dlaczego ten etap jest tak ważny?

  • Warsztat strategiczny pozwala na skoncentrowanie się na długoterminowej wizji i planach firmy.

  • Umożliwia skonsolidowanie celów i działań w jednolity plan.

  • Sesje brainstormingowe oraz przygotowane ćwiczenia pozwalają na myślenie out of the box.

  • Nierzadko warsztat strategiczny pozwala na zdiagnozowanie luk, które wcześniej pozostały niezauważone.

  Intensywność warsztatów strategicznych umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i opracowywanie planów działań, co zwiększa efektywność procesu. Integracja różnych perspektyw pozwala na kompleksowe podejście do problemów i wyzwań organizacyjnych.

  Planowanie w oparciu o warsztaty strategiczne pozwala dostosować organizację do zmieniających się warunków rynkowych, co zwiększa jej elastyczność.

 • Plan realizacji celów z macierzą ryzyk

  Po przeprowadzeniu warsztatów strategicznych przychodzi czas na przygotowanie planu realizacji celów z określeniem zasobów, terminów oraz budżetów. Dokument określa precyzyjnie, czego Twoja firma potrzebuje, na jakim etapie oraz jak osiągnąć sukces. 

Uzyskane informacje pozwolą na zdefiniowanie obszarów, które wymagają optymalizacji. Wskażemy priorytetowe działania na podstawie analizy aktualnej sytuacji firmy oraz celów strategicznych. Plan będzie obejmował także alokację zasobów do poszczególnych zadań. Ułatwimy Ci również weryfikację i monitorowanie postępów poprzez wyznaczenie KPI oraz określenie procesów kontroli.

  Macierz ryzyka definiuje luki, zagrożenia oraz ich wpływ na biznes. Dzięki temu będziesz w stanie się na nie przygotować i skutecznie mitygować.

  Co zyskasz, wdrażając warsztat strategiczny oraz stworzony przez nas plan operacyjny

   

  Kierunek i spójność:

  • Plan realizacji celów nadaje spójny kierunek działaniom organizacji, integrując cele strategiczne z codziennymi operacjami.

   

  Efektywność działań:

  • Skupienie się na konkretnych celach i najskuteczniejszych działaniach prowadzi do efektywniejszego wykorzystania zasobów oraz rozwiązania konkretnych problemów/wyzwań.

   

  Monitorowanie postępów:

  • Wyraźne określenie mierników sukcesu ułatwia monitorowanie postępów i umożliwia szybką reakcję na ewentualne wyzwania.

   

  Zarządzanie ryzykiem:

  • Macierz ryzyk pozwala na wcześniejsze zidentyfikowanie potencjalnych ryzyk i przygotowanie się na różne scenariusze.

   

  Adaptacja do zmian:

  • Elastyczność planu realizacji celów umożliwia dostosowywanie się do zmieniającego się otoczenia biznesowego.

   

  Rozliczalność:

  • Plan realizacji celów, który jest efektem warsztatów strategicznych,pozwala na ocenę, czy cele zostały osiągnięte, co z kolei ułatwia rozliczalność kierownictwa.

Pierwszym etapem każdej naszej współpracy jest warsztat poznawczy. To właśnie dzięki niemu otrzymujemy kompleksową wiedzę o Twojej marce, jej potrzebach i celach. Wspólna podróż zaczynamy procesu briefingu, podczas którego przeprowadzamy konsultacje z interesariuszami oraz w razie potrzeby z zespołem. Następnie wykonujemy kilka iteracji w celu zweryfikowania poprawności zdiagnozowanego problemu lub wyzwania. Na podstawie zebranych danych dowiadujemy się, jak postrzegasz aktualną sytuację swojej firmy, jaką masz wizję, co chcesz osiągnąć i co w tym kierunku robiłeś do tej pory. Poznajemy również otoczenie rynkowe Twojej firmy. Te wszystkie elementy tworzą fundamenty kolejnych etapów, jakimi są wywiad biznesowy oraz warsztat strategiczny.

Kolejnym etapem jest wywiad biznesowy z Łukaszem Gamrotem – CEO Louder&Higher.  Ten proces stanowi kluczowy element w zrozumieniu i sformułowaniu celów Twojej firmy, określeniu priorytetów, identyfikacji wyzwań oraz problemów. Wywiad biznesowy to proces, podczas którego przechodzimy przez następujące kroki:

Wyznaczenie celów biznesowych:

• Rozmowa na temat Twoich długo- i krótkoterminowych celów.

• Identyfikacja kluczowych obszarów, na których chcesz się skoncentrować.

 

Priorytetyzacja celów:

• Wspólna analiza priorytetów, dzięki której możemy skoncentrować się na najważniejszych obszarach.

• Określenie, które cele mają największe znaczenie dla osiągnięcia sukcesów biznesowych.

Określenie i doprecyzowanie wyzwań:

• Analiza bieżących wyzwań, przed którymi stoisz.

• Precyzyjne sformułowanie problemów, dla których znajdziemy skuteczne rozwiązania.

 

Analiza środowiska biznesowego:

• Zrozumienie otoczenia rynkowego i konkurencji.

• Identyfikacja szans i zagrożeń, które mogą wpływać na strategię firmy.

Doprecyzowanie grupy docelowej:

• Omówienie aktualnej grupy docelowej firmy.

• Wyznaczenie ewentualnych obszarów rozszerzenia lub specjalizacji.

 

Ustalenie krytycznych punków kontaktu z Klientem:

• Identyfikacja kluczowych momentów interakcji klienta z firmą.

• Określenie, jakie działania mogą wpływać na postrzeganie marki przez klientów.

Poprzez wywiad biznesowy uzyskujemy pełne zrozumienie kontekstu działalności firmy, co pozwala na lepsze dostosowanie roadmapy problemu stanowiącej efekt warsztatu poznawczego. Wyznaczenie priorytetów i skoncentrowanie się na kluczowych obszarach gwarantuje efektywne i celowane działania.

Analiza wyzwań i problemów pozwala na opracowanie realnych rozwiązań, które przynoszą rzeczywiste rezultaty. Natomiast określenie krytycznych punktów kontaktu z klientem pozwala na lepsze dostosowanie komunikacji, budując silniejsze relacje. Analiza tych zgromadzonych danych pozwoli na przygotowanie indywidualnych warsztatów strategicznych.

Warsztat strategiczny polega na pogłębieniu wywiadu biznesowego w odniesieniu do przyszłego kierunku działań. Na spotkaniu przejdziemy alternatywne ścieżki realizacji celu. Przygotowany scenariusz pozwoli na zidentyfikowanie przyczyn zdiagnozowanych problemów. Warsztat strategiczny to czas na priorytetyzację celów, które wyznaczą kierunek proponowanych rozwiązań. Ostatnim, ale nie mniej ważnym elementem, jest określenie ryzyk, blokad oraz barier. Przed spotkaniem otrzymasz szczegółowy scenariusz warsztatów.

Podczas warsztatu strategicznego pracujemy nad wybranym celem/problemem. Tworzymy alternatywne ścieżki rozwiązania oparte o trzy płaszczyzny: zakres, budżet, czas. Wypracowujemy optymalne rozwiązanie, które pozwala osiągać mierzalne cele biznesowe na osi czasu.

Dlaczego ten etap jest tak ważny?

• Warsztat strategiczny pozwala na skoncentrowanie się na długoterminowej wizji i planach firmy.

• Umożliwia skonsolidowanie celów i działań w jednolity plan.

• Sesje brainstormingowe oraz przygotowane ćwiczenia pozwalają na myślenie out of the box.

• Nierzadko warsztat strategiczny pozwala na zdiagnozowanie luk, które wcześniej pozostały niezauważone.

Intensywność warsztatów strategicznych umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i opracowywanie planów działań, co zwiększa efektywność procesu. Integracja różnych perspektyw pozwala na kompleksowe podejście do problemów i wyzwań organizacyjnych.

Planowanie w oparciu o warsztaty strategiczne pozwala dostosować organizację do zmieniających się warunków rynkowych, co zwiększa jej elastyczność.

Po przeprowadzeniu warsztatów strategicznych przychodzi czas na przygotowanie planu realizacji celów z określeniem zasobów, terminów oraz budżetów. Dokument określa precyzyjnie, czego Twoja firma potrzebuje, na jakim etapie oraz jak osiągnąć sukces. 

Uzyskane informacje pozwolą na zdefiniowanie obszarów, które wymagają optymalizacji. Wskażemy priorytetowe działania na podstawie analizy aktualnej sytuacji firmy oraz celów strategicznych. Plan będzie obejmował także alokację zasobów do poszczególnych zadań. Ułatwimy Ci również weryfikację i monitorowanie postępów poprzez wyznaczenie KPI oraz określenie procesów kontroli.

Macierz ryzyka definiuje luki, zagrożenia oraz ich wpływ na biznes. Dzięki temu będziesz w stanie się na nie przygotować i skutecznie mitygować.

Co zyskasz, wdrażając warsztat strategiczny oraz stworzony przez nas plan operacyjny

 

Kierunek i spójność:

• Plan realizacji celów nadaje spójny kierunek działaniom organizacji, integrując cele strategiczne z codziennymi operacjami.

 

Efektywność działań:

• Skupienie się na konkretnych celach i najskuteczniejszych działaniach prowadzi do efektywniejszego wykorzystania zasobów oraz rozwiązania konkretnych problemów/wyzwań.

 

Monitorowanie postępów:

• Wyraźne określenie mierników sukcesu ułatwia monitorowanie postępów i umożliwia szybką reakcję na ewentualne wyzwania.

 

Zarządzanie ryzykiem:

• Macierz ryzyk pozwala na wcześniejsze zidentyfikowanie potencjalnych ryzyk i przygotowanie się na różne scenariusze.

 

Adaptacja do zmian:

• Elastyczność planu realizacji celów umożliwia dostosowywanie się do zmieniającego się otoczenia biznesowego.

 

Rozliczalność:

• Plan realizacji celów, który jest efektem warsztatów strategicznych,pozwala na ocenę, czy cele zostały osiągnięte, co z kolei ułatwia rozliczalność kierownictwa.

kroki

Warsztat strategiczny - najważniejsze informacje

01
Zaczniemy od spotkania briefującego, które pozwolą nam na wypracowanie celów oraz zdefiniowanie problemów. Uzupełnieniem tych informacji będzie wywiad pogłębiający z pracownikami. Dostarczy on wartościowych insightów wewnętrznych. Ten etap zwieńczają analizy zgromadzonych danych.
02
Warsztaty strategiczne umożliwią nam przejście alternatywnych ścieżek realizacji celu. Podczas tego spotkania będziemy skupiali się na znalezieniu przyczyny problemu. Określimy również ryzyka i bariery. Priorytetyzacja celów pozwoli nam zaplanować kolejne kroki współpracy.
03
Na podstawie zgromadzonych danych podczas spotkań briefujących oraz warsztatów strategicznych stworzymy roadmapę problemu, czyli dokument strategiczny stanowiący instrukcję rozwiązania problemu. Zawiera on między innymi alokację zasobów, kamienie milowe oraz estymowane efekty.
04
Efektem warsztatów poznawczych jest plan realizacji celów umieszczony na osi czasu raz macierz ryzyk.
cta

Chcesz ograniczyć ryzyko błędnych 
i kosztownych decyzji?

Zaufaj skutecznym rozwiązaniom dobranym 
na podstawie analizy biznesowej Twojej firmy!

Warsztaty strategiczne

+

Warsztaty strategiczne

Podstawą budowy nowych linii biznesowych i contentowych są warsztaty strategiczne. Dzięki nim poznasz swoich potencjalnych klientów, ich działania oraz potrzeby. Dowiesz się, czy Twoje dotychczasowe działania i wyobrażenia zgadzają się z rzeczywistością na podstawie zebranych przez nas danych. Zmierzysz się z problemami, wyzwaniami, a także wyznaczysz cele krótko- i długoterminowe.

• Warsztaty strategiczne tworzą fundament komunikacji marki. Na ich podstawie możemy stworzyć długofalowy plan działań, który podzielimy na etapy prowadzące do osiągnięcia celów biznesowych.

• Przeprowadzone ćwiczenia pozwolą nam zdefiniować wnioski, na podstawie których zidentyfikujemy wyróżniki marki oraz przewagę konkurencyjną.

• Szczegółowe ustalenie grup docelowych pozwoli na wskazanie działań, które doprowadzą do pozyskania uwagi, zatrzymania go oraz konwertowania.

• Na podstawie informacji zebranych podczas warsztatów strategicznych oraz analiz określimy również sposoby mierzenia skuteczności działań, czyli KPI. To pozwoli na cykliczne kontrolowanie sytuacji oraz realizacji kolejnych etapów wyznaczonych w roadmapie projektu.

Budowa nowych linii biznesowych

+

Budowa nowych linii biznesowych

Jeżeli planujesz wprowadzenie nowego produktu na rynek lub masz pomysł na biznes, ale chcesz uniknąć kosztownych błędów, możemy Ci w tym pomóc. Wiemy, jak zadawać pytania, by uzyskać konkretne rozwiązania oraz rozwiać Twoje wątpliwości. Połączenie podejścia analitycznego i warsztatowego pozwala nam stworzenie skonsolidowanego planu prowadzącego do osiągnięcia zdefiniowanych celów.

Dlaczego to działa?

• Wiemy, jakie pytania zadać. Punktem wyjścia będzie briefing, fakty oraz konkretne dane.

• Na podstawie zdiagnozowanych problemów otrzymasz wsparcie ekspertów w wąskich dziedzinach, którzy zajmą się znalezieniem skutecznych rozwiązań.

• Każdy etap składający się na Warsztat poznawczy opiera się na głębokiej analizie Twojego biznesu. Sztuka zadawania odpowiednich pytań pozwala nam na pozyskanie danych, które umożliwią określenie i priorytetyzację celów.

• Na podstawie analizy zasobów Twojej firmy dopasujemy cele do aktualnej sytuacji biznesowej oraz rynkowej. Dzięki temu szansa ich osiągnięcia będzie mierzalna, a przede wszystkim realna.

• Identyfikacja i zrozumienie grup klientów zainteresowanych produktem pozwoli na zaplanowanie skutecznych kanałów sprzedaży oraz rozwój produktu.

• Zrozumienie perspektywy i problemów odbiorców produktu lub usługi umożliwi efektywną realizację działań marketingowych i sprzedażowych.

• Szczegółowa analiza rynku pozwoli na znalezienie nowych grup docelowych oraz potencjalnych rynków umożliwiających wzrost i rozwój firmy.

Budowa nowych linii contentowych

+

Budowa nowych linii contentowych

Jeżeli Twoje dotychczasowe działania nie przyniosły efektu i chcesz wiedzieć, dlaczego, jesteśmy tu dla Ciebie. Świadomość grup docelowych oraz ich dogłębne zrozumienie umożliwiają dopasowanie skutecznych kanałów komunikacji. To podstawowy krok, na którym skupimy się podczas budowania nowej linii contentowej. Dopiero kiedy wiemy, do kogo i gdzie chcemy mówić, możemy szukać odpowiedzi na pytanie, jak to robić!

• Analiza prowadzonych działań pozwoli na zdiagnozowanie etapów, w których pojawiają się problemy. Dzięki temu będziemy w stanie znaleźć skuteczne rozwiązania.

• Wspólne definiowanie i analiza grup docelowych umożliwia dogłębne zrozumienie ich preferencji, a to prowadzi do określenia najlepszych kanałów komunikacji.

• Doprecyzowanie problemów i wyzwań grup docelowych pokazuje, co i w jaki sposób powinniśmy komunikować.

• Na tej podstawie budujemy nowe linie contentowe skupione wokół celów biznesowych Twojej firmy. Strategia komunikacji oraz dostosowana do niej kampania pozwolą dowieźć wyznaczone KPI.

Budowa nowego modelu biznesowego

+

Budowa nowego modelu biznesowego

Jeżeli chcesz wprowadzić skuteczny model biznesowy, który pomoże osiągnąć cele i pozwoli na maksymalizację efektów, jesteś w dobrym miejscu. Stworzymy go dla Ciebie na podstawie Business Model Canvas. Wskażemy również, w jaki sposób możesz wykorzystać go w praktyce oraz rozwoju swojej oferty. Cały proces opiera się na kilku kluczowych krokach:

• Określenie grupy docelowej, czyli klientów, do których skierowana będzie oferta. Równie ważna jest identyfikacja potrzeb, problemów oraz wyzwań.

• Sformułowanie jasnego opisu wartości, jaką firma dostarczy klientom. Określenie, w jaki sposób oferta rozwiązuje problemy klientów lub spełnia ich potrzeby.

• Wybór kanałów, za pomocą których firma dotrze do klientów oraz zdefiniowanie, w jaki sposób utrzyma i buduje relacje.

• Określenie, w jaki sposób firma będzie generować przychody. Wskazanie kluczowych zasobów, których firma potrzebuje do realizacji modelu biznesowego.

• Opracowanie kluczowych procesów operacyjnych, które są niezbędne do dostarczenia wartości klientom.

• Identyfikacja partnerów biznesowych, których firma może potrzebować do osiągnięcia sukcesu.

• Zidentyfikowanie wszystkich kosztów operacyjnych, co pozwoli na zdefiniowaniu obszarów wymagających optymalizacji.

• Analiza całego modelu biznesowego pod kątem spójności i zgodności. Iteracyjne dostosowywanie modelu na podstawie feedbacku, analizy rynku i zmian w otoczeniu biznesowym.