Za co odpowiadaliśmy

 • Identyfikacja wizualna
 • Strategia marketingowa
 • Strona internetowa
 • Copywriting
 • Obsługa Social Mediów
 • Kampania Lead Generation

Cele i wyzwania

Cele

 • Pozyskanie wartościowych leadów sprzedażowych
 • Tworzenie wartościowego contentu na stronie
 • Wzmocnienie rozpoznawalności marki na rynku
 • Zdefiniowanie wyróżnika marki

Wyzwania

 • Duża konkurencja na rynku

 

 

cta

Chcesz ograniczyć ryzyko błędnych 
i kosztownych decyzji?

Zaufaj skutecznym rozwiązaniom dobranym 
na podstawie analizy biznesowej Twojej firmy!