Za co odpowiadaliśmy

  • Copywriting
  • Obsługa Social Mediów
  • Kampania SEM
  • Kampania Lead Generation

Cele i wyzwania

Cele

  • Stworzenie spójnej komunikacji
  • Wzrost liczby leadów
  • Budowanie wizerunku eksperta

Wyzwania

  • Zawężona grupa docelowa

 

 

cta

Chcesz ograniczyć ryzyko błędnych 
i kosztownych decyzji?

Zaufaj skutecznym rozwiązaniom dobranym 
na podstawie analizy biznesowej Twojej firmy!